Podkarpackie Centrum Innowacji – miejsce, gdzie nauka i innowacje łączą się z biznesem

Wsparcie projektów naukowych, łączenie środowiska naukowego ze środowiskiem biznesowym i rozwój kreatywnych pomysłów studentów z podkarpackich uczelni to główne zadania Podkarpackiego Centrum Innowacji.

PCI to efekt współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

Wsparcie podkarpackich projektów naukowych

Inwestycja w naukę i w nowoczesne technologie umożliwiają wytworzenie konkurencyjnego ekosystemu opartego na innowacjach. Dotychczas, PCI zrealizowało trzy nabory do Programu grantowego, na łączną kwotę ponad 30 mln złotych  , wspierając tym samym 148. innowacyjnych projektów podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI jest udoskonalany i rozwijany z każdym kolejnym naborem. – Zakończona właśnie trzecia edycja była szczególna pod wieloma względami, ale przede wszystkim pozwoliła na tworzenie interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych zespołów projektowych. Nabór ten został ukierunkowany na badania prowadzone w najważniejszych dla Podkarpacia kierunkach technologicznych. Na każdym etapie wszystkich dotychczasowych naborów, PCI wspiera naukowców w procesie pozyskiwania i rozliczania środków – wyjaśnia Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI. Platforma 1, odpowiedzialna za realizację Programu grantowego PCI, pracuje nad wzmocnieniem potencjału regionu w obszarze rozwoju technologii, budowania i udostępniania zasobów wiedzy oraz doradztwa i szkoleń skierowanych do naukowców i kadry podkarpackich jednostek naukowych.

Komercjalizacja i promocja badań naukowych

Łączenie nauki z biznesem i komercjalizacja badań naukowych to priorytetowe działania PCI, które w konsekwencji doprowadzą do podniesienia innowacyjności, konkurencyjności i dobrobytu społecznego w regionie Podkarpacia. – W wyniku Programu grantowego PCI powstało wiele ciekawych projektów naukowych. Dla każdego z nich przygotowujemy ścieżkę komercjalizacji i określiliśmy kolejne etapy rozwoju. Przykładami takich projektów są chociażby utwardzacz do niskotemperaturowych farb proszkowych, automatyzacja procesu tankowania za pomocą technologii RFID czy innowacyjny, ekologiczny nawóz ściekowy – wymienia Timea Sulenta – Pluta, Dyrektor ds. komercjalizacji badań w PCI. Projekty finansowane i rozwijane przez PCI spotykają się z zainteresowaniem świata biznesu. Dział Rozwoju Technologii i Brokerzy Innowacji PCI swoje działania skupiają wokół wsparcia i doradztwa dla zespołów naukowych. Podkarpackie rozwiązania technologiczne zdobyły wiele prestiżowych nagród, m.in. na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG.

Inicjatywą PCI jest również Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, zrzeszająca kilkadziesiąt jednostek naukowych. – Możliwości badawcze zrzeszonych w Sieci laboratoriów prezentujemy przedsiębiorstwom i instytucjom działających na Podkarpaciu, tak aby ułatwić dostęp do profesjonalnych usług, zarówno w zakresie lokalnym podkarpackim jak i w zakresie oferty ogólnokrajowej oraz obszaru Unii Europejskiej – wyjaśnia dr Roman Tabisz, Koordynator PSLBiW.

Przestrzeń dla uczniów i studentów

ProtoLab prowadzony i rozwijany przez PCI to przestrzeń dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. – Skupiamy się na tym, aby rozwijać innowacyjne pomysły młodych ludzi oraz poszerzać ich wiedzę na temat prototypowania i start-upów. Organizujemy szkolenia, webinary, hackathony, a także cykliczne programy edukacyjne, takie jak Akademia ProtoLab – podkreśla Łukasz Bonarek, Dyrektor PCI ProtoLab.

Usługi PCI są bezpłatne do końca czerwca 2023r. dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020.