Oto polscy naukowcy przyszłości

 Oto polscy naukowcy przyszłości

10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie poznaliśmy pierwszych laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. To właśnie ich osiągnięcia w przyszłości z pewnością przełożą się na inteligentny rozwój polskiej gospodarki, skutkujący poprawą standardu w różnych dziedzinach życia.

Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym sekcje tematyczne „Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach” oraz  program „goPL”. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

Kolejnych laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec przyszłości poznamy podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, 28-29 listopada.

Nagrodzeni Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2019, w kategorii Naukowiec Przyszłości:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c.
Dr Iwona Adamska
Profesor UWR dr hab. Joanna Błaszczak
Dr hab. Lidia Błaszczyk
Dr Anita Ciesielska
Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
Dr n. biol. Katarzyna Donskow-Łysoniewska
Mgr inż. Piotr Dukalski
Dr n. med. Mateusz K. Hołda
Dr inż. Dominika Janiszewska
inż. Jadwiga Kamińska
Dr hab. inż. Beata Kolesińska
Dr inż. Maria Kurańska
Dr inż. Przemysław Kwolek
Prof. dr hab. Zofia Lipkowska
Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. nadzw. IChF PAN
Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
Prof. nadzw. dr hab. Izabela Nowak
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW
Paweł Sega
mgr inż. Sylwia Siebielec
Prof. dr hab. n med. Iwona Stelmach
Dr Justyna Sulej
Dr inż. Szymon Szufa
Prof. dr hab. Artur Terzyk
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin
Mgr inż. Krzysztof Wegner
Dr Anna Wójcik
Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak
Dr hab. Aleksandra Anna Zasada, Prof. NIZP-PZH
Dr Paweł Zawadzki
Dr hab. Grzegorz Zuzel
Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak
Dr Marcin Magierowski
Mgr Rafał Panek
Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PolŚl