Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to nowoczesne centrum technologii informatycznych i sztucznej inteligencji. Jego motto brzmi – od informacji do innowacji. Doskonale prezentuje ono funkcję tej ważnej jednostki, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. OPI PIB wspomaga wdrażanie polityki rządowej w  zakresie  nauki  i szkolnictwa wyższego oraz wspiera nasze państwo w budowaniu innowacyjnej gospodarki  opartej  na  wiedzy. 

OPI PIB to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w przetwarzaniu informacji o polskiej nauce. Jednostka ta posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego pracach naukowych i projektach, w których uczestniczy. Głównym zadaniem instytutu jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. OPI PIB gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Eksperci instytutu tworzą inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz rozwiązania o zastosowaniu komercyjnym. Prowadzą oni także liczne prace badawcze, analizują działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki.

7 innowacyjnych laboratoriów

OPI PIB w działalności badawczej stawia na interdyscyplinarność. Naukowcy prowadzą badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii IT w zespole instytutu pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy czy psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i pobudza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w OPI PIB to: algorytmy uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja.

Popularne systemy IT

OPI PIB jest twórcą Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. To największy działający systemem publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce. POL-on dostarcza obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – studentom, kandydatom na studia, pracownikom nauki i przedsiębiorcom. W ramach POL-onu funkcjonuje m.in. ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych, w którym przechowujemy obecnie powyżej 10 TB danych. Gromadzone są tam pisemne prace dyplomowe i udostępniane Jednolitemu Systemowi Antyplagiatowemu (JSA). Częścią systemu jest też aplikacja SEDN, która służy do ewaluacji jakości nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach POL-on działa także Polska Bibliografia Naukowa oraz portal RAD-on. Eksperci OPI PIB odpowiadają także za rozwój systemu OSF oraz platformy e-learningowej NAVOICA.