OrthoNail implant śródszpikowy do aktywnego wydłużania kończyn

Nierówność kończyn w granicach 1-1,5 cm obserwowana jest u ok. 5-10% zdrowej populacji, z czego u ok. 40% osób przyczyny mają podłoże wrodzone. Jedną z metod zapobieganiu powstawaniu tej dysfunkcji jest spowolnienie lub zatrzymanie procesu rośnięcia dłuższej kości. Jednak ta metoda może być zastosowana wyłącznie w przypadku dzieci i młodzieży. Kolejnym rozwiązaniem jest operacyjne skrócenie dłuższej kości. Podczas takiego zabiegu lekarz usuwa fragment kości ze środka dłuższej kończyny, ale zabieg ten wykonywany może być jedynie w przypadku niewielkich rozbieżności w długości kończyn. Optymalną metodą rozwiązania problemów związanych z nierównościami kończyn jest ich operacyjne wydłużanie.

Wskazaniem medycznym do przeprowadzenia operacji wydłużania jest nierówność kończyn powyżej 3 cm, niskorosłość, a w przypadku pacjentów zdrowych fizycznie, wskazania kosmetyczne oraz psychologiczne. Metoda wydłużania kości opiera się na wykorzystaniu zewnętrznego lub wewnętrznego aparatu, który umieszczany jest w kości i w miarę wydłużania urządzenia, kości są stopniowo rozsuwane, a nowa kość kształtuje się w utworzonej przestrzeni pomiędzy powstałymi odłamami kostnymi.

Gwóźdź śródszpikowy OrthoNail jest pierwszym polskim rozwiązaniem, przeznaczonym do dynamicznego wydłużania kości długich człowieka, a z uwagi na brak zbliżonych implantów łączących rozwiązania firmy Orthoget na rynku międzynarodowym, innowacyjność produktu Spółki należy określić w skali globalnej. Unikalność dynamicznego gwoździa śródszpikowego OrthoNail polega na niezwykłej trwałości produktu oraz zewnętrznej aktywacji wydłużania implantu. Osiągnięto to zostało dzięki połączeniu niedostępnych dotychczas właściwości mechanicznych i metod aktywnego wydłużania.

Wytrzymałość strukturalna implantu, w przeciwieństwie do obecnie występujących rozwiązań, umożliwia jego pełne obciążenie. Część mechaniczna została opracowana w sposób umożliwiający przenoszenie obciążenia fizjologicznego do 100% masy ciała na obie nogi pacjenta, przyjmując max wagę pacjenta 120 kg, przy zachowaniu projektowej żywotności w cyklach zmęczeniowych wynoszących min. 500 000 cykli obciążenia.

Opatentowany przez spółkę gwóźdź śródszpikowy OrthoNail to implant z hybrydowym mechanizmem magneto-mechanicznym, pozwalającym na bardzo precyzyjne wydłużanie kości długich człowieka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu stopów tytanu i materiałów pozbawionych zawartości ferrytu, co umożliwia zastosowanie zjawisk magnetyzmu do przenoszenia sygnału przez ciało pacjenta. W rezultacie produkt Spółki pozwoli na zniwelowanie efektu demineralizacji kości leczonej kończyny, atrofii mięśni oraz powikłań wynikających z obniżonej ruchliwości stawów przy zapewnieniu wydłużania kończyn nawet do 85 mm.