Oblicza nowoczesnego odlewnictwa

 Oblicza nowoczesnego odlewnictwa

Odlewnictwo jest dostawcą odlewów dla wielu strategicznych sektorów gospodarki, takich jak: motoryzacja, przemysł maszynowy, energetyka, hutnictwo, budownictwo, lotnictwo, przemysł okrętowy, górnictwo. Aby sprostać coraz większym wymaganiom stawianym odlewom, odlewnie muszą wprowadzać automatyzację produkcji oraz innowacyjne technologie wytwarzania. Bez wątpienia takim przykładem jest realizowany w Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o. projekt pt: ,,Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”. Projekt ten, współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma na celu nabycie umiejętności wytwarzania, w sposób powtarzalny, odlewów posiadających podwyższone parametry wytrzymałościowe przy coraz mniejszej ich masie.

 – Dzięki zdobytej i przetestowanej w warunkach operacyjnych wiedzy, co do optymalnych receptur i warunków procesowych, Odlewnia zdobędzie umiejętność wytwarzania konkurencyjnych w skali świata odlewów wielkogabarytowych z żeliwa sferoidalnego i szarego. Odlewy te będą charakteryzowały się bardziej równomiernym rozkładem własności wytrzymałościowych w całej objętości odlewu. Nastąpi ograniczenie wad wewnętrznych oraz defektów grafityzacji. Pozwoli to na wprowadzenie do oferty nowych produktów, mówią profesor Krzysztof Janerka – kierownik B+R i kierownik projektu Jakub Kołakowski.

Należy podkreślić, że planowana do wprowadzenia automatyzacja procesu wytapiania żeliwa w oparciu o bieżącą analizę krzywej stygnięcia powoduje, że linia demonstracyjna będąca finalnym efektem projektu, stanie się najnowocześniejszym rozwiązaniem  w kraju i Europie.  Można spotkać rozwiązania, gdzie część procesu jest zautomatyzowana. Nie odbywa się to jednak w tak szerokim zakresie, jak ma to miejsce przy realizacji obecnego projektu, podkreśla Agnieszka Czapura-Kluba, kierownik ds. marketingu i strategii.

Więcej o projekcie na: www.pgosa.pl

Sebastian Wach