O Enei Operator

Spółka Enea Operator należy do Grupy Kapitałowej Enea i pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Oznacza to, że jest odpowiedzialna za dystrybucję energii elektrycznej i zarządza majątkiem sieciowym zlokalizowanym w północno-zachodniej Polsce. Enea Operator wydzielona została zgodnie z unijną dyrektywą o rozdziale sprzedawcy i dystrybutora.

Długość linii energetycznych: 119,3 tys. km
Obszar dystrybucji: 58 tys. km2
Ilość dostarczanej energii: 20 TWh

Enea Operator dostarcza energię do Klientów na terenie sześciu województw:
• wielkopolskiego,
• zachodniopomorskiego,
• kujawsko-pomorskiego,
• lubuskiego
• oraz niewielkiej części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego.

Enea Operator jest jednym z pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w kraju. Główna siedziba spółki mieści się w stolicy Wielkopolski, a siedziby pięciu oddziałów w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie oraz Zielonej Górze.

Spółka zatrudnia blisko 4,5 tys. specjalistów i jest ważną częścią Grupy Enea. Poza dystrybucją (czyli obszarem kompetencyjnym Enei Operator) Grupa Enea zajmuje się również wydobyciem, wytwarzaniem oraz sprzedażą energii elektrycznej.