Nowe możliwości wykorzystania popiołów lotnych

Konsorcjum FUNash opracowuje serię materiałów funkcjonalizowanych do zastosowań w budownictwie (cementy specjalne i biocementy), rolnictwie (nawozy, bionawozy i bioinhibitory) oraz inżynierii środowiska (sorbenty i biopreparaty do remediacji zanieczyszczonych wód, gleb i gazów). W tym celu uczeni wykorzystają popioły lotne – produkty uboczne powstające w wyniku spalania węgla w energetyce zawodowej.

Tak kompleksowe podjęcie problemu zagospodarowania popiołów lotnych stanowi bez wątpienia o unikalności realizowanego przedsięwzięcia.

Materiały funkcjonalizowane wytworzone na bazie odpadów znajdą zastosowanie jako dodatki do produkcji materiałów budowlanych, sorbentów i nawozów. Ponadto ich potencjał zostanie wykorzystany do opracowania połączeń hybrydowych typu zeolit-bakteria. Dzięki takiemu połączeniu uzyskamy zupełnie nowe materiały w postaci biocementów, bionawozów oraz biopreparatów do zastosowań środowiskowych- mówi kierownik projektu prof. Wojciech Franus.

Opracowane rozwiązania przyczynią się do rozwoju branż skupionych wokół budownictwa, rolnictwa i ochrony środowiska. Nowe typy produktów takie jak: biocementy, betony  samonaprawiające oraz mieszanki mineralno-asfaltowe nowej generacji znajdą zastosowanie w budownictwie. Z kolei w rolnictwie i inżynierii środowiska nową jakość produktową zapoczątkują nowatorskie mieszanki mineralno-organiczne.

W produkcji projektowanych materiałów jako surowce zostaną wykorzystane odpady powstałe w wyniku energetycznego spalania węgla. Ich składowanie ze względu na drobnoziarnisty charakter jest uciążliwe dla środowiska. Dotyczy to szczególnie obszarów znajdujących się w niedalekiej odległości od miejsca magazynowania odpadów. Takie czynniki atmosferyczne jak wiatr, deszcz powodują ich migrację do atmosfery oraz wód gruntowych, przyczyniając się do zanieczyszczeń środowiska.  Realizacja projektu wpłynie zatem również na poprawę standardu życia społeczeństwa – uzupełnia dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Realizacja projektu pn.: „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła się  w październiku 2019 r.  w konsorcjum FUNash. W jego skład wchodzą: Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii. Prace laboratoryjne nad pierwszymi produktami handlowymi planowanymi do wdrożenia są mocno zaawansowane. Trwają analizy marketingowe, a pierwszych produktów rynkowych możemy się spodziewać na początku 2021 roku.

Joanna Laskowska

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021