Nowatorskie ukształtowanie dźwięku

 Nowatorskie ukształtowanie dźwięku

Z nowatorskich badań prowadzonych przez profesora instytutu dr. hab. inż. Mirosława Meissnera może skorzystać w przyszłości między innym branża architektoniczna. Uczony z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN kieruje projektem dotyczącym wykorzystania metody modów własnych do analizy pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych.

Wyznaczanie rozkładu ciśnienia akustycznego w przestrzeni zamkniętej jest głównym celem akustyki wnętrz, gdyż mechanizm słyszenia opiera się na bodźcu ciśnieniowym. Oczywiście są także inne ważne parametry jak na przykład prędkość akustyczna – wyjaśnia profesor.

Jak dodaje – identyfikacji podlegają także dwa wektory – aktywnego i reaktywnego natężenia dźwięku. Są to parametry, które opisują przepływ energii akustycznej w przestrzeni zamkniętej.

Przedsięwzięcie dedykowane jest architektom, projektantom i naukowcom.– Są różne metody służące do ewaluacji akustyki pomieszczeń, ale metoda, którą wykorzystujemy opiera się na metodzie falowej i jest ona dużo dokładniejsza dla pomieszczeń o nieregularnym kształcie. Jest to bardzo istotne w przypadku oceny akustyki rzeczywistych pomieszczeń zarówno w fazie projektowej, jak również podczas adaptacji akustycznej pomieszczeń – stwierdza prof. Meissner.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest analiza matematyczna i fizyczna pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych o dowolnym kształcie. Dzięki prowadzonym badaniom można stwierdzić, jaki wpływ na pole akustyczne w pomieszczeniu mają ściany pochłaniające dźwięk, tym samym można przewidywać jakie będą warunki pogłosowe w pomieszczeniu – wyjaśnia prof. Meissner. Na początku projektu mieliśmy jasno sprecyzowane cele, które zrealizowaliśmy, lecz w trakcie badań pojawiły się inne istotne kwestie i teraz na nich się skupiamy. Faktem jest, że uzyskaliśmy bardzo ciekawe wyniki i teraz analizujemy różne zagadnienia, w szczególności aplikacyjne – podsumowuje uczony, który kieruje projektem pt. „Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamkniętych: modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe”, grant NCN nr 2016/21/B/ST8/02427.

Patrycja Sikora