Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego – Abstrakt Dr inż. I. Jastrzębska

Fotorelacja FIR

ABSTRAKT

“Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”

Dr inż. I. Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

*Autor korespondencyjny: ijastrz@agh.edu.pl

Materiały ogniotrwałe są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania światowej gospodarki, jak również umożliwiają ciągły rozwój i podnoszenie jakości życia społeczeństw. Proces produkcji miedzi jest jednym z przykładów gdzie materiały ogniotrwałe stanowią niezbędny element produkcji. Do 2035r. przewiduje się podowojenie zapotrzebowania na miedź, która będzie niezbędna do elekryfikacji gospodarki światowej w celu przybliżania się do celów emisji net-zero CO2 w 2050r. Większe zapotrzebowanie na miedź pociąga za sobą większe zużycie materiałów ogniotrwałych. Jednak dla zachowania zrównoważonego rozwoju nie powinno temu towarzyszyć generowanie większej ilości odpadów.

W prezentacji zostaną przedstawione założenia i wyniki częściowe projektu dedykowanego dla światowego przemysłu miedziowego pt. “Opracowanie nowej generacji inteligentnych bezchromowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego”. Projekt realizowany jest w ramach programu LIDERXII, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/14/0086/L-12/20/NCBR/2021, Kierownik Projektu dr inż. I. Jastrzębska). Projekt ma na celu opracowanie całkiem nowych materiałów ogniotrwałych, które będą stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych na świecie materiałów magnezjowo-chromitowych, przyczyniając się do eliminacji chromu z produkcji i poprawy warunków pracy i środowiska naturalnego.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl