Niedocenione bogactwo polskich złóż

Polska dysponuje szczątkowymi zasobami bentonitów, które nie są w ogóle wydobywane. Natomiast posiadamy bardzo bogate złoża tzw. iłów bentonitowych, które na chwilę obecną stanowią materiał odpadowy. Dr inż. Jadwiga Kamińska z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego podjęła się sprawdzenia możliwości wykorzystania polskich złóż iłów bentonitowych w celu wytworzenia pełnowartościowego lepiszcza dla przemysłu odlewniczego.

W badaniach wykazaliśmy, że ten materiał odpadowy po procesie aktywacji może stanowić uzupełnienie bentonitu. Wprowadzając do 25% iłu bentonitowego do bentonitu, a następnie przygotowując mieszankę bentonitu hybrydowego, uzyskujemy materiał spełniający wszystkie parametry wymagane dla bentonitu odlewniczego według normy najwyższej klasyfikacji tj. klasyfikacji I. Co więcej w niektórych konfiguracjach możemy nawet polepszyć właściwości wytrzymałościowe mas formierskich – mówi kierownik projektu dr inż. Jadwiga Kamińska.

Projekt jest dedykowany dla wytwórców mieszanek bentonitowych. Istotnym jest, że wdrożenie produkcji bentonitu hybrydowego nie wymaga żadnej modernizacji linii produkcyjnych u producentów. Ponadto gotowy produkt – hybrydowa mieszanka bentonitowa – jest przeznaczony do wytwarzania klasycznych mas formierskich w przemyśle odlewniczym. Te masy stanowią nadal ponad 85% produkcji wszystkich form dla odlewnictwa staliwa, żeliwa i stopów metali nieżelaznych.

Opracowanie innowacyjnej kompozycji bentonitu hybrydowego umożliwi zagospodarowanie krajowych kopalin stanowiących materiał odpadowy przy wydobyciu innych surowców, a tym samym pozwoli również na zmniejszenie importu samego bentonitu – uzupełnia dr inż. Kamińska.

Projekt pn.: „Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji bentonitu hybrydowego oraz mieszanki z jego udziałem” (nr LIDER/21/0125/L-8/16/NCBR/2017) jest realizowany w ramach VIII edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021