NCBR: skupiamy się na potencjale Polski

Działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju charakteryzują trzy „R”: „Ryzyko”, „Równowaga” i „Rezultat”. Nasz horyzont to nie „mechaniczny” wyścig, ile umów zdążymy podpisać, ale stałe baczenie, ile z ich realizacji zyska polska gospodarka, a pośrednio każdy obywatel.

Rozwijamy sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja wskazywana jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju technologicznego, który w najbliższej przyszłości będzie miał coraz większy wpływ na konkurencyjność krajowych gospodarek na arenie międzynarodowej oraz dobrostan społeczeństw. Kluczem do efektywnego transferu innowacji związanych z przełomowymi technologiami są innowatorzy, tzn. osoby, które z jednej strony rozumieją i współtworzą badania naukowe na światowym poziomie, a z drugiej strony umieją i chcą współpracować z przemysłem.

Potencjał Polski w obszarach związanych z zastosowaniem IT, technologii algorytmicznych i programistycznych daje realną szansę na to, aby obszar sztucznej inteligencji stał się jednym z głównych wehikułów rozwojowych naszego kraju. Wspierając ten proces uruchomiliśmy już dedykowany program strategiczny INFOSTRATEG. Powołaliśmy również spółkę IDEAS, która ma ambicję zostać efektywnym katalizatorem innowacji w obszarze AI związanym z ekonomią cyfrową oraz mocnym łącznikiem pomiędzy nauką i biznesem w tej dziedzinie w Polsce.

Zielono nam

Rozwój technologii przyjaznych środowisku to nie trend, to paląca potrzeba. Jesteśmy świadkami bezprecedensowych zmian klimatycznych, które mają wpływ na cały glob. Aby zahamować te zmiany, potrzeba innowacji – opracowania rozwiązań, które skutecznie zredukują szkodliwą działalność ludzi na środowisko. Kierunek na nowoczesne, zielone technologie obrało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspierające rodzimy biznes i naukę w kreowaniu rozwiązań jutra. 

Uruchamiamy kolejne inicjatywy wpisujące się w tą europejską strategię Zielonego Ładu. W trybie zamówień przedkomercyjnych uruchomionych zostało 9 przedsięwzięć: Oczyszczalnia przyszłości, Innowacyjna Biogazownia, Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Technologie domowej retencji, Wentylacja dla szkół i domów, Ciepłownia przyszłości czyli system energetyczny z OZE, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie energii ciepło-chłód, Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym.

Przekraczamy wszelkie granice

Jeszcze szerzej otwieramy polską naukę i przemysł na świat. Współpraca międzynarodowa mniej skrępowana granicami geograficznymi czy formalnymi przysłuży się do zwiększenia światowej konkurencyjności polskiego sektora B+R, łatwiejszego dostępu polskich podmiotów do zagranicznych rynków i infrastruktury badawczej. To również możliwość zaadaptowania najlepszych zagranicznych praktyk do Polski.

Dlatego w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej NCBR działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Otworzyliśmy także nasze biuro w Brukseli. Kompleksowo i skutecznie wspieramy polskich naukowców i przedsiębiorców chcących nawiązywać współpracę zagraniczną i realizować innowacyjne projekty, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

Współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE; inne inicjatywy wielostronne; współpracę dwustronną; a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 miliarda złotych.

Po więcej zapraszamy na stronę: www.gov.pl/ncbr