POLSKA NAGRODA
INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia od 6 lat w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.

Wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących  standard życia.

Inicjatorzy nagrody odkrywają i doceniają, to co jeszcze niewidzialne. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Zostań laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – wypromuj się!

Uzyskanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju podkreśla dbałość laureata o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy regionu i kraju.

Wybrani laureaci Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Naukowiec Przyszłości

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Teraz dopiero naprawdę społeczeństwo, w tym biznes i jego otoczenie, zauważają, jak wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwo zdrowia, a w konsekwencji życia, ma praca i badania prowadzone przez Naukowców – rozpoczynając od podstawowego. My od lat to widzimy, ale i doceniamy.

Nagroda „Naukowiec przyszłości” stanowi naturalną kontynuację dotychczasowej kategorii o tej samej nazwie przyznawanej w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, wyróżnienia mającego swoją 5-letnią historię. 

Nagroda dla Ludzi tworzących lepszą przyszłość

Eksponowanie najlepszych przykładów polskich i zagranicznych Naukowców, chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju – stało się misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi wyróżnienia, Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Nagroda jest formą medialnego, a co za tym idzie wizerunkowego docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Badacza będącego na początku swojej kariery. Służy budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez Uczonych, ale też marki osobistej Laureatów Nagrody. 

Poznaj niektórych laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości

Dr Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Uniwersytet medyczny w Warszawie

Dr inż. Klaudia Proniewska

Adniunkt, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Marka Przyszłości

Laureaci Godła i Nagrody MARKA PRZYSZŁOSCI, wiedzą jak ważne jest umiejętne komunikowanie się z otoczeniem. Uważnie słuchają potrzeb klientów i partnerów, jednocześnie zdają sobie sprawę, że bez relacji medialnych nawet najlepsze marki nie mogą we współczesnym świecie funkcjonować.

Kluczem do sukcesu jest dla nich człowiek, który potrafi zamienić produkt w coś z czym możemy się identyfikować i utożsamiać. Dotychczasowi beneficjenci to ludzie i marki nieprzeciętne.

Za każdą marką stoją ludzie

To właśnie ludzie, ich praca, kreatywność i wizja budują marki przyszłości.
Wiemy o tym doskonale i robimy wszystko, żeby docenić te starania. Już teraz
zachęcamy do zgłaszania kandydatur. My słuchamy was bardzo uważnie. Godło Marki Przyszłości będzie bardzo czytelnym komunikatem dla klientów i odbiorców, że mają do czynienia z wyjątkową jakością i odpowiedzialnością społeczną wobec otoczenia.

Laureaci Nagrody Marka Przyszłości

Opinie Co o nas mówią?

Organizator

Współorganizator

Partner medialny

Partner merytoryczny

Biznes

Jednostki samorządu terytorialnego

Forum Inteligentnego Rozwoju Unikalny kongres przyszłości