PNIR2021-01

Nagroda POLSKA NAGRODA
INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Polska Naroda Inteligentnego Rozwojutrafia od 5 lat w ręce innowatoró i inwestoró, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia wpołeczeństwa i gospodarki.

Wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących  standard życia.

Inicjatorzy nagrody odkrywają i doceniają, to co jeszcze niewidzialne. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda, jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Opinie Co o nas mówią?

Organizator

Partner merytoryczny

Patronat medialny

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Partner hotelowy