Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak prelegentem na 8. FIR Uniejów 2023!

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak to kolejna ceniona osobistość na liście uczestników 8.FIR Uniejów 2023!

Minister nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój) oraz kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Minister Jarosińska-Jedynak wystąpi podczas konferencji pt. „Dostępność i włączenie społeczne”. Porozmawiamy w niej między innymi o ograniczeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, większej dostępności usług społecznych a także o integracji społeczno-gospodarczej.

Nasi eksperci zaprezentują projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym, począwszy od nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce po innowacje technologiczne i dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl