Minister Jadwiga Emilewicz z Honorową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

 Minister Jadwiga Emilewicz z Honorową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

Honorowa Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafiła w ręce Minister Jadwigi Emilewicz.

Cele wyznaczone 5. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju, przedstawione podczas spotkania okazały się spójnymi z działalnością Ministerstwa Rozwoju. Dzięki temu będziemy mogli zacieśnić naszą współpracę i podnosić poziom merytoryczny naszego wydarzenia.

Minister Jadwiga Emilewicz o komercjalizacji i wdrożeniach na rynek innowacyjnych produktów i usług w kontekście inteligentnego rozwoju polskiej gospodarki:

Innowacje to nie jest coś co zostało opracowane w laboratorium i może być następnie publikowane w pismach naukowych, tylko coś co następnie znajduje zapotrzebowanie na ryku, jest odpowiedzią na potrzeby, bądź też generuje potrzeby i dlatego osiąga sukces, wyprzedza dziś dostępne na rynku towary i usługi.

Bez komercjalizacji nie ma innowacji, bez komercjalizacji nie ma sukcesu gospodarczego. Jeśli mówimy o stanie gospodarki polskiej np. na dziś to diagnoza, która została zapisana w strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 2016 roku, burzy paliwo, na którym opierał się wzrost gospodarczy od 1989 roku. Tym paliwem były przede wszystkim łatwość dostępu do 38 milionowego rynku dla inwestycji zagranicznych oraz tania siła robocza, a także zniesienie wszelkich ograniczeń celnych i barier na naszym rynku. Ta sytuacja sprawiła, iż podnoszący się systematycznie poziom życia Polaków, wzrost wynagrodzeń sprawia, że Polska nie może być w dalszym ciągu tanią montownią Europy i musimy szukać innych dźwigni rozwojowych. Jedyną znaną dźwignią na świecie są innowacje, innowacyjne produkty i nowoczesne technologie. Komercjalizacja jest warunkiem sukcesu indywidualnego tych przedsiębiorców, którzy takie nowoczesne usługi i towary będą w stanie na rynek dostarczyć, odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Oczywiście przekłada się to na wzrost bogactwa narodu, w tym znaczeniu wzrost gospodarczy Polski.