MIMT – pierwszy taki instytut na Starym Kontynencie

Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej (MIMT) jest niezależnym instytutem naukowo badawczym specjalizującym się w badaniach z zakresu medycyny translacyjnej i biotechnologii medycznej. MIMT jest pierwszym w Europie instytutem, który w jednym miejscu skupia zarówno zaplecze aparaturowe i kadrowe do prowadzenia zaawansowanych badań molekularnych, jak również dysponuje zapleczem klinicznym dla dużych zwierząt w tym koni, które pozwala prowadzić badania naukowe na unikatowym poziomie naukowym.

MIMT prowadzi międzynarodowe badania naukowe wraz z partnerami z Niemiec, Francji, Australii oraz USA, których wyniki transferowane są do przemysłu farmakologicznego. Obecnie we współpracy ze Stanford Medical School (USA) oraz UC DAVIS (USA) prowadzone są badania naukowe nad zaawansowanymi terapiami dedykowanymi dla medycyny spersonalizowanej, które mogą zrewolucjonizować sposób wykorzystania komórek macierzystych w medycynie.

MIMT aktywnie wspiera również rządowe agencje (Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych czy Narodowy Instytut Leków) w zakresie medycyny translacyjnej. W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Leków MIMT prowadził badania w zakresie wykorzystania związków pochodzących z Cannabis sativa L. w leczeniu insulinooporności oraz otyłości. W skład zespołu zaangażowanego w projekt ze strony MIMT wchodzą wiodący naukowcy, których dorobek naukowy wyróżnia się zarówno w skali kraju jak i świata. Prof dr hab Krzysztof Marycz należy do 2% najlepiej cytowanych naukowców na świecie, prof wizytujący w Stanford Medical SChool (USA) oraz University of California in Davis.

Obecnie MIMT realizuje projekt NCBiR Innoglobo I – Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat (INNOGLOBO/1/SPR-GLAD/01/2021)

Więcej o MIMT: http://mimt.com.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl