Międzynarodowe Izby Gospodarcze patronami honorowymi 8. FIR Uniejów 2023!

#ForumInteligentnegoRozwoju
Forum Inteligentnego Rozwoju wkracza na ostatnią prostą. Już 19-20 października uniejowski ApartHotel Termy Uniejów stanie się areną naszego wydarzenia. Z tej okazji nasz zespół organizacyjny dopina wszystkie szczegóły na ostatni guzik. Nasze wydarzenie wspierają Partnerzy Honorowi.

Izby Gospodarcze działają na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Przedmiotem Izb jest działalności poprzez m.in. popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy krajami.

Na terenie naszego kraju działa kilkadziesiąt izb powołanych w celu rozwoju stosunków pomiędzy danymi krajami.

8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 Patronatem Honorowym objęły:

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza – to organizacja bilateralna, której misją jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianych Polsko- Chińskich kontaktów na szczeblu przedsiębiorstw, organizacji i instytucji gospodarczych Polski i Chin. Misją PCHIG jest wspieranie zarówno firm członkowskich jak i podmiotów niezrzeszonych w Izbie, rozwój kontaktów handlowym oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską i Chinami.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) – zrzesza około 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Jest kapitalną platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza – Idea zmierzająca do założenia Polsko – Indyjskiej Izby Gospodarczej zrodziła się pod koniec 2007 r. z inicjatywy grupy osób związanych z polskim i indyjskim biznesem, które zwróciły uwagę na zmieniającą się w szybkim tempie sytuację na obiecujących rynkach Polski i Indii. Izba Gospodarcza stała się poważnym i cennym źródłem informacji dla polskich i indyjskich podmiotów w zakresie znoszenia utrudnień oraz barier w handlu i inwestycjach.

W obradach naszego wydarzenie będzie uczestniczyła także Polsko- Słowacka Izba Przemysłowo Handlowa działająca od 1989 roku.

Dziękujemy za ogromnie zaufanie i do zobaczenia 19-20 października w Uniejowie.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl