Mateusz Morawiecki laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

 Mateusz Morawiecki laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Mateusz Morawiecki został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Jest to prestiżowe wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahając się podejmować nowych wyzwań. W tym roku Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznawano w czterech kategoriach: innowacyjna firma, szkolnictwo wyższe i nauka, samorząd przyjazny inwestorowi oraz innowacje mieszkaniowe. Oprócz tego przyznano również dwie Nagrody Główne oraz nagrodę w kategorii Człowiek Roku i Instytucja Roku. Poniżej znajduje się lista tych, którzy odpowiadają za postęp gospodarczy kraju.

INSTYTUCJA ROKU:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – nagroda została przyznana za wsparcie polskich jednostek naukowych oraz spółek w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

CZŁOWIEK ROKU:

Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów – nagroda została przyznana za inteligentny i zrównoważony rozwój kraju oparty na odbudowie potencjału gospodarczego polskich firm i przedsiębiorstw

NAGRODA GŁÓWNA:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych.


Kategoria: innowacyjna firma

Amica SA – nagroda została przyznana za realizację projektu „Budowa automatycznego magazynu wysokiego składowania”.

Bioavlee Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu “Rozwój technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych”.

Cryptomind SA – nagroda została przyznana za realizację innowacyjnej aplikacji kryptograficznej ochrony danych cyfrowych UseCrypt.

Deveres Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za platformę finansowania społecznego DivideYou.com, której celem jest umożliwianie społeczeństwu bezpośredniego finansowania przedsiębiorców zapewniających społeczności finansującej zaspokajanie własnych potrzeb podstawowych.

DIGI GLASS FACTORY Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu pn.: “Elektroniczne żaluzje – inteligentne okno. Szyba, żaluzja, ekran. Trzy funkcje w jednym”

eDokumenty Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie Biznesowego Systemu Operacyjnego – eDokumenty.

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu pn.: “Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

Fastlogic Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Bezpieczny system wąskopasmowej komunikacji PLC dla lokalnych sieci urządzeń pomiarowo-wykonawczych”.

FIAB Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – nagroda została przyznana za realizację projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego do optymalizacji maszyn i procesów łączenia tworzyw sztucznych”.

Fibar Group SA – nagroda została przyznana za realizację budowy zakładu produkcyjnego FIBARO w Poznaniu oraz innowacyjne technologie wykorzystywane podczas procesów produkcyjnych.

General Electric Company Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu pn.: „Opracowanie prototypu sprężarki o znacząco ulepszonych parametrach technicznych jako pierwszy krok do stworzenia w Polsce silnika turbośmigłowego nowej generacji”.

Geores Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Automatyzacja technologii pozyskiwania danych Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”.

Indoornavi Sp. z o.o. – nagroda została przyznana za realizację projektu “Rozwinięcie zagadnienia Smart Building w oparciu o opracowaną technologię IndoorNavi do lokalizacji w czasie rzeczywistym osób i obiektów w przestrzeni zamkniętej”.

Info-Projekt IT Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektów pn.: „Opracowanie na podstawie wyników prac B+R modułów wyposażonych w inteligentne metody przetwarzania danych oraz bezrdzeniowe czujniki prądu wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych na rzecz stworzenia kompleksowego narzędzia optymalizującego koszty i zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych współzasilanych z OZE”.

Interkrąż Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Zakup i wdrożenie technologii modyfikacji powierzchni płaszcza krążników gładkich produkcji firmy INTERkrąż, jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy w eksploatacji przenośników taśmowych”.

Korporacja VIP Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu okiennego TCP”.

Marcelli ADV Tech Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Polska innowacyjna technologia ogniw litowo-jonowych – POLiON”.

Onwelo SA – nagroda została przyznana za realizację projektu pn. „Platforma antyfraudowa Big Data, która automatyzuje wykrywanie nadużyć w firmach i instytucjach”.

Opakowaniamax Paweł Kołaczek – nagroda została przyznana za realizację projektu „Budowa nowoczesnej hali magazynowo-produkcyjnej”, która umożliwi w pełni zautomatyzowanie linii produkcyjnej i wykorzystanie potencjału posiadanego parku maszynowego.

PalettenWerk Kozik Sp. j. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Sp. j.”.

PCO SA – nagroda została przyznana za wprowadzenie do produkcji wyrobów termowizyjnych opartych na detektorach chłodzonych oraz na matrycach bolometrycznych

Pioma-Odlewnia Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji”.

PL.2012+ Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które są jednym z filarów działalności spółki oraz obiektu PGE Narodowy.

PONAR Wadowice SA – nagroda została przyznana za realizację projektu „Rozwój działalności B+R poprzez Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego systemów i elementów hydraulicznych oraz systemów wysokociśnieniowych firmy PONAR Wadowice SA”.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ – nagroda została przyznana za realizację projektu “Rozwój innowacyjności i działalności prac B+R Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “WAŚ” poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem technologii światła laserowego”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim”.

Rafako SA – nagroda została przyznana za realizację projektu „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów (POLYGEN)”.

SECO/WARWICK SA – nagroda została przyznana za realizację projektu „Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk”.

SMA Magnetics Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Nowa generacja elementów indukcyjnych dla wysokoczęstotliwościowych przekształtników mocy”.

smart geomatic – nagroda została przyznana za realizację projektu ”System do tworzrnia, wizualizacji i publikacji map tematycznych (geoportali) w Internecie jako usługa Saas – NMaps Engine”

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA – nagroda została przyznana za realizację projektu “Budowa fabryki Proszków Mlecznych oraz rozbudowa istniejącego zakładu o nowe linie produkcyjne”.

StructView Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektów „ESTATE – rozwój oprogramowania wspomagającego sprzedaż inwestycji deweloperskich” oraz „CITY – rozwój oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie i prezentację walorów miejskich”.

SZEL-TECH – nagroda została przyznana za realizację projektu „Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego”.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu pn. „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”.

Średzka Woda Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za sfinalizowanie wieloletniej inwestycji skanalizowania gminy Środa Śląska oraz kierowanie się w działalności spółki zasadą „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy”.

Tomorrow Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu “VR Mind i VR Mind+” zakładającego stworzenie nowych produktów medycznych wspierających terapię fobii społecznej przy użyciu rzeczywistości wirtualnej”.

Transition Technologies SA – nagroda została przyznana za realizację projektu “Bioinformatyczny System Ekspercki w Onkologii”.

UAV Engineering Technologies Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektów związanych z wdrożeniem nowych i innowacyjnych technologii z dziedziny bezzałogowych statków powietrznych.

VERASHAPE – nagroda została przyznana za realizację projektu pn.: “Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa 5D”

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Zakład Mechaniczny „PRECYZJA” Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych zespołu tnącego rozdrabniacza, jak również opracowanie koncepcji oraz projektu toru komunikacyjnego dla produkowanego przez ZM Precyzja rozdrabniacza RJ-205/600/18,5”.

Zentis Polska Sp. z o. o. – nagroda została przyznana za realizację projektu „Wykorzystanie przeciwprądowej wymiany masy i technik filtracji membranowej do pozyskiwania preparatów żywności barwiącej z materiału roślinnego”.


Kategoria: szkolnictwo wyższe i nauka

Centrum Badań Kosmicznych PAN – nagroda została przyznana za realizację projektów pn.: „Budowa systemu kontroli orientacji satelity (AOCS – Attitude and Orbital Control Systems) dla platformy satelitarnej HyperCube w ramach projektu RENESANS” oraz „Polski Zegar Atomowy – Fontanna Cezowa”.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – nagroda została przyznana za realizację projektu pn.: EKOPOLPAK „Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych”, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy – nagroda została przyznana za realizację projektów związanych z udziałem w programie „Horizon 2020”, w szczególności za projekt dotyczący badań naukowych i technologicznych związanych z europejskim programem fuzji termojądrowej.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – nagroda została przyznana za realizację projektów ”Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów” i „Instalacja do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych”.

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – nagroda została przyznana za realizację projektu „SatBałtyk –satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego”.

Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – nagroda została przyznana za realizację projektów „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych” oraz „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych”.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego – nagroda została przyznana za realizację projektu „Implementacja transformatora piezoelektycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych”.

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej – nagroda została przyznana za realizację pionierskich prac badawczych z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska, a w szczególności za projekt „Opracowanie technologii wytwarzania biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu remediacji gleb i wspomaganiu wzrostu roślin”.

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej – nagroda została przyznana za realizację projektów „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” oraz „Badania i ocena wiarygodności metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano”.

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – nagroda została przyznana za realizację projektów „Centrum badań i konserwacji dziedzictwa kulturowego” oraz „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury”.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – nagroda została przyznana za realizację projektu „Program rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – nagroda została przyznana za budowanie synergii nauki z biznesem oraz wytyczanie innowacyjnych kierunków kształcenia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – nagroda została przyznana za wzorową współpracę z otoczeniem biznesu i komercjalizację wyników prac badawczych oraz wkład w rozwój nauki w Polsce.


Kategoria: samorząd przyjazny inwestorowi

Miasto i Gmina Bogatynia – nagroda została przyznana za zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Gmina Brzeg Dolny – nagroda została przyznana za wzmacnianie inwestycyjnego potencjału gminy oraz za zwiększanie komfortu życia mieszkańców.

Gmina i Miasto Warta – nagroda została przyznana za zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko.

Gmina Miejska Turek – nagroda została przyznana za zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Turek oraz za znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców.

Gmina Moszczenica – nagroda została przyznana za realizację projektu “Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI).

Gmina Niepołomice – nagroda została przyznana za realizację projektu “Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

Miasto Łuków – nagroda została przyznana za zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta oraz za zrównoważony rozwój gospodarczy.

Miasto Starachowice – nagroda została przyznana za zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz za poprawę jakości życia mieszkańców.

Powiat Garwoliński – nagroda została przyznana za zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu.


Kategoria: innowacje mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu – nagroda została przyznana za realizację programu „Bezpieczne osiedle” oraz uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” w Warszawie – nagroda została przyznana za realizację inwestycji – osiedle „Lazurowy Zakątek” oraz inwestycji – osiedle „Lazurowe Ogrody”.