Liderka w krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych i infrastrukturalnych

Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak – w  Narodowym Centrum Badań Jądrowych pełni funkcję pełnomocnika dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z otrzymywaniem radioizotopów do zastosowań medycznych, projektowaniem radiofarmaceutyków do obrazowania molekularnego i terapii m.in. schorzeń nowotworowych oraz ich wdrażaniem do praktyki medycznej. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie radiofarmacji.

Profesor Mikołajczak jest liderką w krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych i infrastrukturalnych. Jej wiedza i zdolności organizacyjne są doceniane zagranicą – od 2020 r. jest szefową jednej z grup roboczych Komisji Farmakopei Europejskiej.

Działa też społecznie – w komitecie doradczym Forum Kobiet w Naukach Radio­farmaceutycznych,  upowszechniając wiedzę o roli i szansach  kobiet w sektorze nuklearnym.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl