LAUREACI PNIR 2020: Organizacje wdrażające innowacyjne technologie przyszłości mające wpływ na inteligentny rozwój. Gratulujemy!

 LAUREACI PNIR 2020: Organizacje wdrażające innowacyjne technologie przyszłości mające wpływ na inteligentny rozwój. Gratulujemy!

Dynamiczny rozwój technologii wkraczającej w niemalże każdą sferę naszego życia wpływa na codzienne wybory, ale także stwarza możliwości nowych, innowacyjnych zastosowań w biznesie. Nagrodzone organizacje z powodzeniem wdrażają innowacyjne technologie, dzięki czemu zwiększają konkurencyjność gospodarki, opartej na inteligentnych specjalizacjach.

Poniżej przedstawiamy Laureatów 5. Edycji (2020) Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju nagrodzonych w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Tradycyjnie wyróżnienia zostaną wręczone osobiście podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się wiosną 2021 r.:

InnerWeb Sp. z o. o.

za stworzenie innowacyjnej usługi InnerWeb®, należącej do nowej branży informatyki przemysłowej skierowanej do zakładów przemysłowych w Polsce jak i na całym świecie, a także za zaprojektowanie respiratora pneumatycznego, który charakteryzuje się między innymi innowacyjnym procesem z użyciem technologii BLE

Dr hab. inż. Wojciech Halicki, Instytut Ekologii Stosowanej

za realizację projektu pt. „Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z  usuwaniem biogenów i odnową wody” i wdrożenie kompostowych oczyszczalni ścieków

Moose Sp. z o. o.

za realizację projektów pt. „System SmartBRAKE – Inteligentny  System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”, „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej  platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej” oraz „Cloud for loT – innowacyjna platforma dla przemysłu 4.0”

Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o.

za realizację prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem niespotykanej dotychczas technologii gięcia szyb z powłokami typu Low E, celem dostarczenia nowej gamy produktów dla branży motoryzacyjnej o parametrach pozwalających na zmniejszeniu transferu ciepła przez szkło szyb dachowych

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

za digitalizacje zasobów naukowych Biblioteki Kórnickiej PAN w ramach projektu pt.: „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

EDUROCO Sp. z o. o.

za realizację projektu pt. „Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka”

F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara

za realizację projektu pt. „System bezemisyjnego ogrzewania i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii SOPSAR”

ASTRONIKA Sp. z o.o.

za realizację projektu pt. „ASTRO-MODUŁY – Zestaw bloków funkcjonalnych do małych i średnich satelitów”

LERG S.A.

za systematyczne inwestycje w zaplecze badawczo – rozwojowe oraz realizację projektu pt.: „Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET”

Walstead Kraków Sp. z o. o.

za działalność badawczo rozwojową przedsiębiorstwa Walstead przejawiającą się m.in. w projektach pt. „Platforma zintegrowanego zarządzania, planowania i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem cyber-fizycznych systemów” oraz „Opracowanie technologii selektywnej, natryskowej aplikacji zapachowego materiału drukarskiego, przeznaczonej do komercyjnego zastosowania przemysłowego”

Im’ Possible Sp. z o. o.

za innowacyjną działalność spółki w zakresie teleinformatycznych form wsparcia i zarządzania sytuacjami kryzysowymi m.in. w ramach projektu pt.: „Wykonanie przez spółkę prac B+R koniecznych do opracowania autorskiego systemu Call4help jako innowacyjnego narzędzia IT dla ratowania zdrowia i życia”

Grupa SumoMasters pod opieką dr inż. Rafała Grądzkiego z Politechniki Białostockiej

za działania podjęte w ramach projektu pt. „Wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”

Inwebit Sp. z o. o.

za realizację projektów pt.: „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”, „Realizacja projektu badawczo-rozwojowego w celu opracowania metod i algorytmów niezbędnych do stworzenia nowoczesnego produktu BeeMonitor” oraz „Prace B+R w celu opracowania platformy technologicznej Smart loT Metering oraz modułu komunikacyjnego i sensora pomiarowego dla rozwiązań Internetu rzeczy (loT), wspierających akwizycję i analizę danych z urządzeń pomiarowych”

Instytut Oceanologii PAN

za prowadzenie badań środowiska morskiego w celu pogłębiania wiedzy na temat zachodzących w nim zjawisk i procesów, m.in. w ramach projektów pt.: „Platforma transferu wiedzy FindFish – Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa” oraz „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych – eCUDO”

RAIL-MIL COMPUTERS Sp. z o.o. Sp. K.

za realizację projektu pt.: „System automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych klasy CBTC, wykorzystujący unikalne połączenie dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji danych oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejowego ETCS, zwiększający poziom wydajności i bezpieczeństwa w aglomeracyjnym transporcie szynowym”

PayEye Sp. z o.o.

za realizację projektu pt.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu płatniczego opartego o transakcje potwierdzane identyfikacją użytkownika poprzez biometrię tęczówki i twarzy”

Konsorcjum Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego oraz Instytutu Metali Nieżelaznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz

za realizację projektu pt.: „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania”

PID Polska Sp. z o.o.

za realizację projektów pt.: „CANIS – pierwszy polski skaner RTG o bezinwazyjnej inspekcji ładunków wielkogabarytowych na przejściach granicznych” oraz „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w spółce PID Polska w obszarze inspekcji radiograficznej i detekcji”

STUDIO VECTOR Sp. z o. o.

za realizację projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o. o.

za realizację projektu pt.: „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”

Enforce Medical Technologies Sp. z o.o.

za realizację projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy”

Microamp Solutions Sp. z o.o.

za działania w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych m.in. w ramach projektów pt.: „Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G” oraz „Moduł RF dużej mocy dla nowoczesnych stacji bazowych sieci 5G”

ESPORTS LAB Sp. z o.o.

za realizację projektu pt.: „Opracowanie opartych na uczeniu maszynowym narzędzi służących wsparciu personalizowanego rozwoju kompetencji zawodników e-sportowych oraz prowadzenia w sposób zrównoważony zespołów e-sportowych”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego

za realizację projektów pt.: „Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny (VoltAeris)”, „Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w gminie Jabłonna” oraz „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”

Enginous Sp. z o.o. Sp. K.

za działania podjęte w ramach realizacji projektu pt.: „PLATFORMA ENGINOUS VH – innowacyjny, zautomatyzowany, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji generator fotorealistycznych wirtualnych postaci”

TechNovator Sp. z o.o.

za realizację projektu pt.: „TechNovator XE – nieograniczone możliwości bezprzewodowego ładowania na duże odległości”

Politechnika Wrocławska

za działania podjęte w ramach realizacji projektów pt.: „Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego”, „Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej” oraz „Model systemu wsparcia logistycznego procesu zagospodarowania odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie WPO ALBA S.A.”

Schraner Polska Sp. z o.o.

za podnoszenie konkurencyjności spółki oraz rozwój jej potencjału innowacyjnego, poprzez aktywność badawczo-rozwojową przejawiającą się m.in. w ramach projektu pt.: „Inwestycje w badania nad zawężonymi tolerancjami wymiarowymi wyrobów kutych”

3D Lab Sp. z o.o.

za implementacje technologii druku 3D w przemyśle, poprzez technologię atomizacji ultradźwiękowej stopów metali oraz stworzenie pierwszego na świecie urządzenia potrafiącego w laboratoryjnej skali wytwarzać sferyczne proszki metali z dowolnego stopu pod marką ATO.