LAUREACI PNIR 2020: Organizacje skupiające się na nowatorskiej promocji regionu

 LAUREACI PNIR 2020: Organizacje skupiające się na nowatorskiej promocji regionu

Laureatem 5. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Nowatorska promocja regionu” został Wrocławski Park Technologiczny, dla którego niezwykle ważne jest lokalne wspieranie biznesu. Spółka promuje nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku oraz internacjo-nalizację wrocławskich firm z nowoczesnych branż.

Gratulujemy!