Konsulting z zakresu IT i zarządzania

Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o. (CDiAP) jest firmą świadczącą usługi konsultingowe z zakresu IT i zarządzania. Strategicznym kierunkiem działania jest wspomaganie procesów zarządczych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów informatycznych dla administracji publicznej. Największym atutem firmy są zasoby kadrowe, tj. wysokowyspecjalizowany, kompetentny, zaangażowany i doświadczony zespół ekspertów i konsultantów (wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w branży doradczej i bogata lista referencyjna kilkudziesięciu projektów). 

Do każdego Projektu firma podchodzi indywidualnie („szyje na miarę”; nie podchodzi do projektów rutynowo, czy matrycowo). Działa skutecznie na rynku od 2003 roku. Korzysta z najlepszych praktyk i metodyk w zakresie realizacji projektów (Prince 2; Lean Management).

Wojciech Białkowski – Prezes Zarządu w spółce Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych – świadczącej usługi specjalistycznego projektowania, konsultingu i doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziałów: Informatyki i Statystyki. Od 1999 do 2007 Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Włocławek. Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów informatycznych w administracji publicznej. Od 17 lat uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych dla JST. Przygotowywane projekty o dużym nasileniu innowacyjnością, a także o charakterze badawczo-rozwojowym zajmowały wielokrotnie pierwsze miejsca przy ocenach merytorycznych w konkursach krajowych i regionalnych.


Certyfikowany Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, Project manager PRINCE2® i AgilePM®. Analityk biznesowy posiadający wiedzę z zakresu standardów i metodologii opracowania procesów biznesowych. Specjalista w zakresie przygotowania strategii i programów informatyzacji Miast i Gmin (współtwórca nagrodzonej Strategii budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze – e-Zabrze). Audytor kilkudziesięciu projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich ukierunkowanych na rozwój idei Smart City. Koordynator tworzenia Centrów Usług Wspólnych w miastach: Toruń, Dąbrowa Górnicza, Szczecin.

Pasjonat inteligentnego zarządzania. Autor koncepcji aplikacji System Kontroli Zarządczej dla JST dzięki której spółka CDiAP została Laureatem Polskiej Narody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Projekt przyszłości.

 

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl