Kapituła Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

 Kapituła Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Laureatami zostają podmioty realizujące innowacyjne projekty w skali krajowej, europejskiej i globalnej, a także podmioty realizujące nowatorskie inwestycje przekładające się na zrównoważony i inteligentny rozwój kraju, a tym samym podniesienie standardu życia lokalnej społeczności. Projekty mogą być realizowane ze środków europejskich, krajowych lub z budżetu własnego. Celem nagrody jest wyróżnienie innowacyjnych i nowatorskich działań oraz ich promocja wśród jak najszerszego grona opinii publicznej, jak zakłada polityka unijna.

Co ma wpływ na końcowe rozstrzygnięcia? Dwa czynniki są brane pod uwagę przez organizatora.

1. Końcowe rozstrzygnięcia zapadają na podstawie informacji z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty, które podlegają weryfikacji Kapituły Nagrody.

2. Przy wyborze laureatów organizator nagrody kieruje się również kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej przy pomocy działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności przy realizacji projektów ze środków europejskich. Dlatego w równym stopniu co informacje zawarte w ankietach, na końcowe rozstrzygnięcia ma wpływ publikacja na łamach partnerów medialnych Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju – sekcji „Rzecz o Innowacjach”, „Rzecz o Inwestycjach” lub programu goPL.

Głównym inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym oraz współorganizatorem wyróżnienia jest sekcja „Rzecz o Innowacjach / Rzecz o Inwestycjach / goPL”. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Skład kapituły:

– dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl. – Prezes zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej

– prof. dr hab. Andrzej Kiepas – Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

– dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

– dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS

– dr inż. Janusz Karwot – Prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

– Damian Baran – Centrum Inteligentnego Rozwoju

– Jakub Laskowski – Centrum Inteligentnego Rozwoju