Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi to jedna z wiodących kancelarii patentowych w Polsce. Od 30 lat działamy na rzecz polskich i zagranicznych firm, oferując im wsparcie w zakresie strategii ochrony praw własności intelektualnej.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami, start-upami, indywidualnymi twórcami i wynalazcami, a także jednostkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami wyższymi. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług cieszymy się dużym zaufaniem klientów. Różnorodność podmiotów, z którymi współpracujemy, pozwala nam oferować wsparcie w 14 nowoczesnych, innowacyjnych sektorach gospodarki.

Nasz bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje zespołu potwierdzają liczne wyróżnienia w renomowanych rankingach magazynów Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR) czy Intellectual Assets Management (IAM) oraz otrzymane nagrody.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Dzielimy się wiedzą o własności intelektualnej i wspieramy innowacje m.in. poprzez działania Fundacji JWP Pomysł Patent Zysk.   

Jesteśmy blisko klienta. Poza głównym biurem w Warszawie mieścimy się  we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

Temat krótkiego wystąpienia: „Jak uczyć się od tych, którzy odnieśli sukces czyli o patentach słów kilka”

Opis:

Jak uczyć się od tych, którzy odnieśli sukces? Co patenty ułatwiają? Jakie możliwości otwierają przed przedsiębiorcami? Na te pytania odpowiem podczas wystąpienia, w ramach którego przytoczę historie kilku europejskich firm (startupów) technologicznych. Ich ścieżka rozwoju to źródło inspiracji, nauki oraz wskazówek dla innych przedsiębiorców w drodze na szczyt.

Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.

Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców obejmujących tematykę ochrony wynalazków ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków mechanicznych, elektronicznych oraz ICT.