Jak wykształcić nowe pokolenia innowatorów? Odpowiedź na panelu NCBR

Panel własny NCBR pt. „Jak wykształcić nowe pokolenie innowatorów? Postawy, umiejętności, wiedza i kompetencje przyszłości” odbędzie się drugiego dnia 7. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentować będzie w nim dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR. Poza dyrektorem Kopoczkiem, na zaproszenie NCBR, udział wezmą: dr Magdalena Jelonek, ekspertka ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych z UJ oraz przedstawiciele beneficjentów – dr inż. Rafał Ruzik, Kierownik Działu Wsparcia Edukacji z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i Izabela Rusin, Dyrektor Biura Projektów z Wyższej Szkoły Humanitas.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez programy realizowane ze środków Funduszy Europejskich od lat stara się niwelować luki kompetencyjne studentów wchodzących na rynek pracy. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem uczelni wyższych. Bliski start konkursów w nowej perspektywie finansowej UE to dobry moment na podsumowania i wnioski z realizacji tych programów. Proponowana dyskusja ma jednak szerszy kontekst. Hasło NCBR mówi, że „Przyszłość dzieje się u nas” – ponieważ instytucja stara się podejmować już dziś takie działania, które tworzą lepszą przyszłość. Centrum dostrzega, że we współczesnym, pełnym wyzwań świecie, kluczową kwestią jest wykształcenie kolejnego pokolenia innowatorów. Jednocześnie ma świadomość wielu barier towarzyszących temu procesowi, szczególnie w świecie po pandemii. Jako ośrodek wspierający innowacyjność i wysokie technologie NCBR inicjuje dyskusję, do której zaprasza osoby, mające praktyczne doświadczenie we współpracy z młodzieżą i realizujące projekty z obszaru kształtowania kompetencji przyszłości, pobudzania kreatywności i dostosowywania programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy panelu przybliżą najważniejsze wnioski z najnowszej odsłony badania „Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów”, przeprowadzonego przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na zlecenie NCBR. Badanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.