Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu

Dlaczego mimo błyskotliwej inteligencji i szeregu kompetencji nie potrafimy osiągnąć sukcesu? Dlaczego nie potrafimy rozmawiać ze swoimi współpracownikami? Dlaczego pomimo wytężonej pracy nie jesteśmy w stanie wzbić się ponad przeciętność w podejmowaniu decyzji? Badania naukowe D. Golemana pokazują, że średnio dwie trzecie wszystkich umiejętności uważanych za niezbędne do skutecznej pracy, to kompetencje znajdujące się w
zakresie inteligencji emocjonalnej.