Instytut Badań Edukacyjnych w tym roku obchodzi swoje 70-lecie

Siedem dekad Instytutu to równocześnie opowieść o historii polskiej oświaty, jej przemianach, reformach i wydarzeniach godnych odnotowania. Trudno wręcz myśleć o monitorowaniu i badaniu polskiego systemu edukacji bez IBE.

Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. To IBE odpowiada za organizację i przeprowadzanie krajowych edycji międzynarodowych badań porównawczych, takich jak PISA, PIRLS, TIMSS – w których biorą udział tysiące dzieci i setki szkół.

Instytut wniósł wkład w prace nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030, która określa ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności w Polsce.

Jako inicjator lub partner IBE uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy, pełni funkcje doradcze.

Od kilku lat IBE odpowiada także za wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wspiera szeroko rozumianą politykę edukacyjną. Zintegrowany System Kwalifikacji, oparty jest na ramach kwalifikacji i doskonale odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie rozwoju i zapewnienia odpowiedniej jakości kwalifikacji kadr dla nowoczesnej gospodarki. ZSK znacznie ułatwia pracodawcy proces rekrutacji i obniża jej koszty dzięki możliwości łatwego rozpoznania faktycznych umiejętności potencjalnego pracownika. „Sercem” systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl), który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK i zapewnia do nich dostęp każdemu Polakowi. Dzięki temu każdy, kto chce sprawdzić swoje umiejętności, może to zrobić i w efekcie starać się o uzyskanie certyfikatu.

Od pewnego czasu IBE rozwija aplikację powiązaną z ZSK o nazwie Odznaka+.

System Odznaka+ ma umożliwiać szybkie sprawdzenie, czy kandydaci do pracy uzyskali wymagane kompetencje, a także, czy przedstawione przez nich cyfrowe certyfikaty są wiarygodne. Pozwoli też pracodawcy przekonać się, co potrafią potencjalni pracownicy. Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy stworzyli System Odznaka+ twierdzą, że dzięki temu rozwiązaniu era papierowych CV dobiegnie końca.

System Odznaka+ przeznaczony jest dla dwóch grup użytkowników: wydawców, czyli instytucji, które za pośrednictwem aplikacji mogą tworzyć i wydawać cyfrowe poświadczenia zdobytych umiejętności, kwalifikacji i innych osiągnięć swoich pracowników, studentów czy klientów; oraz użytkowników indywidualnych, którzy mogą otrzymywać, kolekcjonować i udostępniać cyfrowe poświadczenia swoich osiągnięć. Ponadto system oferuje dodatkowe rozwiązania umożliwiające nowoczesny sposób prezentacji osiągnięć w postaci interaktywnego portfolio, a także śledzenie swoich postępów edukacyjnych.