Innowacyjne techniki chirurgiczne – Uniwestytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Obecnie rozpoczynamy realizację dwóch spójnych tematycznie projektów dotyczących technik chirurgicznych z zastosowaniem namnożonych autologicznych komórek pacjenta. W obu projektach kierownikiem jest prof. dr hab. med Piotr Wałęga i głównym wykonawcą dr med. Marcin Piejko.  

Obecnie rozpoczynamy realizację dwóch spójnych tematycznie projektów dotyczących technik chirurgicznych z zastosowaniem namnożonych autologicznych komórek pacjenta. W obu projektach kierownikiem jest prof. dr hab. med Piotr Wałęga  i głównym wykonawcą dr med. Marcin Piejko.  

1. Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna. (A&A-ASC-FISTULA). ABM, Przedstawiony projekt ma na celu ocenę możliwości wdrożenia małoinwazyjnej terapii z użyciem namnożonych komórek pochodzących od danego pacjenta jako techniki relatywnie niedrogiej, bezpiecznej i jak wynika z pierwszych doniesień obiecującej klinicznie co daje szanse akceptowalnej kontroli zwieraczy, powrót do pracy zawodowej, utrzymanie zadawalającego życia społecznego. Dotyczy populacji młodej o ograniczonej zdolności zawodowej ze względu na schorzenie.

2. Komercyjne, międzynarodowe wieloośrodkowe badanie III fazy, dotyczące leczenia uszkodzenia zwieraczy odbytu z klinicznymi objawami utraty kontroli na oddawaniem stolca  z zastosowaniem autologicznych namnożonych komórek mięśnia szkieletowego podanych pod kontrolą w uszkodzony zwieracz odbytu. 

Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem oraz danymi z literatury temat Nietrzymania Stolca w społeczeństwie polskim jest nadal marginalizowany, wręcz jest tematem tabu. Dotyczy w większości kobiet – poporodowe następstwa, ale także obu płci w wyniku urazu, niewytworzonych rozwojowo zwieraczy czy zabiegów chirurgicznych.  Statystycznie  w zależności od źródła dotyczy od 2-7 %  populacji czynnej zawodowo. Sukcesem projektu będzie potwierdzenie skuteczności metody. 

W obu projektach innowacyjność to małoinwazyjna technika, duże prawdopodobieństwo sukcesu przy relatywnie niskich kosztach w porównaniu do dotychczasowych metod. 

Więcej Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie:

www.cm-uj.krakow.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl