Innowacyjna sfera medyczna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z największych i najstarszych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie zatrudnia ponad 300 pracowników, w tym około 220 pracowników naukowo-dydaktycznych w tym ponad 70 na stanowisku profesora.

Działalność naukowo-badawcza pracowników wydziału w ponad 90% mieści się w dziedzinie nauk Inżynieryjno-Technicznych w obszarze dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, a proces kształcenia realizowany jest na  podstawowych kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Mechatroniczna. Kształcimy również na unikalnych w skali  kraju kierunkach jak Inżynieria Akustyczna oraz interdyscyplinarna – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa. Prowadzimy również kształcenie w j. angielskim na kierunku Mechatronic Engineering. 

Wydział jest najlepszym wydziałem spośród 36 wydziałów Mechanicznych w Polsce. Udokumentowany wpływ społeczny działalności Wydziału świadczy o tym, że działalność naukowa jest wykorzystana w celu ulepszenia otaczającego świata w tym także w sferze medycznej. Przykładem mogą być ostatnio realizowane projekty. 

Jednym z nich jest projekt  zorganizowany przez NCBR „Rzeczy są dla ludzi” pt. „Zautomatyzowane urządzenie do samodzielnej rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, mięśni i układu nerwowego w aspekcie poprawy dostępności i łatwości obsługi medycznej” pod kierownictwem prof. Jerzego Kwaśniewskiego. 

Działalność twórcza w sferze naukowej i artystycznej prof. J. Kwaśniewskiego ma istotny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze i przejawia się związkami między wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, działalności  w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką,  ochroną zdrowia, kulturą i sztuka, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem techniki czyli czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Za swą działalność dydaktyczną i innowacyjną Prof. Jerzy Kwaśniewski był wielokrotnie nagradzany w tym między innymi 15 razy Nagrodą Rektora, dwukrotnie otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Nauki, a także nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, otrzymał też Medal za Zasługi dla Wynalazczości. Odznaczony jest także Złotą odznaką „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa. 

Więcej o Akademii Górniczo-Hutniczej:

www.agh.edu.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl