Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa.

Inteligentny rozwój nie jest możliwy bez innowacji wynikających z wiedzy. Dlatego osobiście bardzo się cieszę, że społeczność wybitnych innowatorów i inwestorów tworzy od 2016 r. Forum Inteligentnego Rozwoju – unikalny „kongres projektów przyszłości”. Tworzy i rzecz jasna, rozwija. Bo w tym roku nadajemy wydarzeniu jeszcze bardziej atrakcyjną, rozszerzoną i prestiżową formę – zgodną z naszymi obserwacjami i sugestiami partnerów. O tym szczegółowo piszę poniżej.

A dlaczego unikalny? Bo poświęcony promocji całej drogi od pomysłu na innowacje do sukcesu rynkowego danego rozwiązania. Od 2016 r. zaczęliśmy szeroko promować między innymi ideę odnoszącą się do promocji badań naukowych od najwcześniejszego etapu – od badań podstawowych, przez badania stosowane, przemysłowe, prace rozwojowe po komercjalizację i wdrożenie na rynek. Po to, aby jak najwcześniej dać szansę dostrzec potrzebę rynkową, korzyści wynikające z danego rozwiązania, jeżeli wejdzie do praktyki gospodarczej.

Skupiamy się jednak  na trwających i zakończonych projektach w ramach wszystkich krajowych inteligentnych specjalizacji, a także tych regionalnych. W FIR co roku uczestniczy ponad pół tysiąca osób zaangażowanych aktualnie w nowatorskie przedsięwzięcia – badania naukowe, innowacje technologiczne i społeczne oraz nowatorskie inwestycje. Są to przedsiębiorcy-wizjonerzy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej. To daje szansę na efektywny networking i prezentację w nowoczesnej formie dotychczasowych wyników przed społeczeństwem, w tym potencjalnymi inwestorami czy partnerami biznesowymi.

Oficjalna strona wydarzenia: www.irforum.pl

W związku z rozwojem wydarzenia, w 2024 r. pierwszy raz w historii odbędą się dwie edycje Forum Inteligentnego Rozwoju – 9. FIR – 20 czerwca, a 10. – jubileuszowa edycja – 21-22 listopada. Obie edycje będą jednak różnić się od siebie, by zapewnić wszystkim uczestnikom maksimum korzyści. Będą również odświeżone pod względem formy organizacyjnej. Z okazji jubileuszu przyznamy także wyjątkowe nagrody w ramach wyróżnienia „Lider Inteligentnego Rozwoju” dla osób, które przez działania merytoryczne i ich promocję wpływają na rozwój konkretnych branż czy dziedzin życia.

Hasło przewodnie obu kongresów: Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa.

9. FIR będzie kongresem bardzo medialnym. Całość wydarzenia, w tym Gala będzie transmitowana przez ogólnopolskie media. Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej i ekskluzywnej scenerii. To będzie świetna okazja do prezentacji projektów przed szerokim gronem odbiorców oglądających transmisję na żywo w ramach panelu przygotowywanego przez redakcję „Rzecz o Innowacjach” pt. „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”.

9. Forum Inteligentnego Rozwoju będzie charakteryzowało się natomiast rozbudowanym, dwudniowym programem merytorycznym z wieloma atrakcjami przygotowanymi z okazji jubileuszu, a także stwarzającą wiele możliwości formą networkingu pn. „Sieciowanie – Poznajmy się bliżej”. Część merytoryczna została podzielona na trzy drogi tematyczne:

  1. Droga do „Przyszłości społeczeństwa”
  2. Droga do „Przyszłości nauki i gospodarki”
  3. Droga do „Mojej przyszłości”

W tym tygodniu na stronie wydarzenia zaprezentujemy agendy obu edycji. Będę systematycznie poszczególne tematy agendy 10. FIR publikował też w tym miejscu.

Patronem medialnym obu edycji Forum Inteligentnego Rozwoju został między innymi najbardziej prestiżowy magazyn biznesowy na rynku „Forbes”. Sekcja tematyczna „Rzecz o Innowacjach” (Patron medialny Nagród przyznawanych na FIR) z kolei jest wyłącznym partnerem działu „Nauka i Biznes” w „Forbesie”.

Wydania sekcji w ramach działu ukażą się w dniach 28 marca i 30 maja. To wyjątkowa okazja dla nominowanych do Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju, bo dział „Nauka i Biznes” jest dedykowany przedstawicielom nauki i biznesu, którzy efektywnie działają na rzecz komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek. W dziale – ukaże się wyłącznie seria artykułów poświęconych konkretnym rozwiązaniom i ich autorom w kontekście zainteresowania współpracą potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych. Tematyka poruszana w materiałach zostanie również rozszerzona w ramach 9. I 10. FIR.

Społeczność naszego unikalnego kongresu technologiczno-gospodarczego przez kreatywne myślenie i sztukę innowacji czyni świat lepszym miejscem. W związku z tym dzięki rozbudowanej w 2024 r. formie networkingu pn. „Innowacyjne sieciowanie – poznajmy się bliżej”, FIR jest  także jest idealnym miejscem do nawiązywania efektywnej współpracy przy rozwoju nowatorskich projektów, a także sprzyja rozwojowi osobistemu. 

FIR to miejsce dla każdego, kto wpływa swoją działalnością na inteligentny rozwój – innowatorów, inwestorów, społeczników, przedstawiciel organizacji wspierających rozwój. Promujemy badania naukowe, prace rozwojowe, projekty na etapie komercjalizacji, wdrożeń, a także te funkcjonujące już z sukcesem na rynku. Pokazujemy rozwój regionów, które stwarzają coraz lepsze warunki do życia i inwestowania, a także rozwiązania w biznesie wyznaczające trendy w danej branży. Skupiamy się także na rozwoju osobistym, który napędza rozwój organizacji.

Za każdym pomysłem i sukcesem stoi jednak zawsze człowiek. Dlatego siłą każdej edycji FIR jest fakt, że w tym samym miejscu i czasie spotyka się pół tysiąca prawdziwych Liderów Inteligentnego Rozwoju, którzy szukają jeszcze szybszych dróg inteligentnego rozwoju, dzięki merytorycznej pracy i jej aktywnej promocji.

Damian Baran
Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, Prezes, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju