Innowacje dla przemysłu farmaceutycznego

 Innowacje dla przemysłu farmaceutycznego

Wiele reakcji chemicznych w przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji wysokogatunkowych związków chemicznych opiera się na procesach generujących dużą ilość odpadów.

Wdrażanie technologii przepływowej w przemyśle farmaceutycznym jest współcześnie uważane za jedną ze strategicznych dziedzin innowacji w kierunku proekologicznych metod produkcji farmaceutyków. Zastosowanie reaktorów przepływowych, w miejsce reaktorów wsadowych, gwarantuje bezpieczeństwo stosowania, zintensyfikowanie i powtarzalność procesu. Zapewnia redukcję zarówno ilości odpadów, jak i zużycia energii oraz oszczędność przestrzeni.

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie opracowują nanokatalizatory z powodzeniem stosowane w nowatorskim modelu przepływowym, głównie do produkcji prekursorów leków i witamin, barwinków, żywic oraz substancji zapachowych.

Nasze katalizatory są syntezowane z wykorzystaniem łatwo dostępnych i niedrogich metali przejściowych jak miedź, kobalt, żelazo i nikiel — mówi kierownik projektu dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF PAN.

Stosując nośniki fazy aktywnej w postaci żywic polimerowych, węgli aktywnych oraz materiałów powstałych na bazie zeolitów i hydrotalcytów, otrzymujemy stabilne, wytrzymałe i w stu procentach selektywne katalizatory uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia ważnych prekursorów farmaceutyków — dodaje prof. Anna Śrębowata.

Projekt „Nowe nanokatalizatory w procesach selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych” jest realizowany w ramach programu OPUS 17 nr 2019/33/B/ST5/01271 Narodowego Centrum Nauki we współpracy z naukowcami Czech i Francji (z Centrum Badawczo – Rozwojowego (UNICRE) Unipetrol w Litvinovie oraz z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu).