Horti – w trosce o rośliny!

 Horti – w trosce o rośliny!

Rozmowa z Panem Bogdanem Adamiakiem – Dyrektorem Działu R&D PERFAND LED. Projekt innowacyjnych opraw Horti był realizowany we współpracy z naukowcami Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie – dr hab. inż. Anną Janeczko, prof. IFR oraz dr Moniką Kula- Maximenko.

Jak można zdefiniować fenomen opraw HORTI?

– Firma PERFAND LED zaprojektowała serię opraw Horti do upraw szklarniowych i specjalistycznych. Wszystkie oprawy z serii Horti zapewniają wizualnie białe światło, zbliżone do naturalnego, wzbogacone spektrum różnych długości fal. Oprawy posiadają patentowany system modulacji światła, czyniąc je wyjątkowymi w porównaniu do innych lamp wykonanych w technologii LED.

Czy oprawy HORTI można nazwać innowacją technologiczną?

– Każda oprawa Horti posiada, specjalnie zaprojektowany system modulacji światła. Przeprowadzone dotychczas badania oraz działanie opraw w warunkach szklarniowych wskazują, że modulacja pozawala na bardzo efektywne stymulowanie fotosyntezy i wzrostu rośliny na wszystkich etapach jej rozwoju. Wykorzystywana technologia zbliża nas no naśladowania warunków świetlnych występujących podczas naturalnego rozwoju roślin. Badania przeprowadzone we współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN w Krakowie dowiodły, na przetestowanych roślinach, że światło modulowane oferowane przez lampy Perfand LED jest dla wielu gatunków skuteczniejsze w porównaniu ze stałym światłem LED i światłem tradycyjne dostarczanym przez oprawy HPS. Zastosowanie tego rozwiązania maksymalizuje wydajność upraw i wpływa w bardzo znaczący sposób na minimalizację kosztów energii elektrycznej (oszczędności znacznie powyżej 50%).

Bardzo istotna była współpraca z naukowcami dr hab. inż. Anną Janeczko oraz dr Moniką Kula-Maximenko, prawda?

– Badania prowadzone w Instytucie Fizjologii Roślin w Krakowie potwierdziły, że rośliny szybciej rosną, są silniejsze, posiadają więcej masy zielonej. Współpraca Instytutu z naszą firmą umożliwia nam testowanie nowych rozwiązań i potwierdza ich skuteczność. Dzięki temu zyskujemy naukowe argumenty, które komercjalizujemy na rynku.

Swoje działania w pełni opieramy o Polski kapitał, który zapewnia Właściciel firmy PERFAND LED, Pan Andrzej Trawiński.

Sebastian Wach