GSS Cert – polski system kompensacji emisji

GSS CERT jest międzynarodowym, dobrowolnym programem redukcji emisji gazów cieplarnianych, opartym na międzynarodowych standardach walidacji i weryfikacji. Program oferuje certyfikowane jednostki redukcji emisji w postaci Jednostek GSS, zaś zakup jednostek GSS wspomaga osiągnięcie zeroemisyjności przedsiębiorstwa, usług, produktów lub wydarzenia. Projekty wchodzące w skład programu spełniają kryteria zrównoważonego
rozwoju (SDGs).

Czym są offsety?

Dobrowolne offsety węglowe umożliwiają finansowanie projektów służących redukcji emisji gazów cieplarnianych lub pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Działają na zasadzie kompensacji – jeżeli nie można zredukować własnej emisji węgla, można zainwestować w projekt, który to zrobi. Dzięki offsetom, podmioty mogą dążyć do neutralności klimatycznej, nawet jeśli nie są w stanie całkowicie zeliminować swoich bezpośrednich emisji.

Jak firma może skorzystać z offsetów?

Inwestując w offsety, firmy mogą dążyć do neutralności węglowej, co oznacza zrównoważenie ilości emitowanego przez nie dwutlenku węgla poprzez finansowanie projektów, które redukują emisje lub pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Mogą w ten sposób poprawić swój wizerunek w oczach konsumentów, inwestorów i innych interesariuszy, którzy coraz częściej oczekują, że firmy będą działać odpowiedzialnie pod względem środowiskowym.

Dlaczego GSS CERT?

GSS CERT został zwalidowany na zgodność ze standardem ISO 14064-3 oraz z wytycznymi serii norm ISO 9000. Metodyki kalkulacji emisji GHG w Systemie GSS CERT oparte są na wytycznych IPCC, dyrektywie 2018/2001, normie ISO 14064-2 oraz metodologiach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) rozwijanych w ramach UNFCCC. Osiągnięte redukcje emisji są certyfikowane przez niezależnego zewnętrznego weryfikatora.

Dowiedz się więcej o Green Savings Sheme:

www.gsscert.com

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl