Gmina da się lubić

 Gmina da się lubić

Rozmowa z burmistrzem Gminy Międzychód – Krzysztofem Wolnym na temat  pozyskiwania inwestorów, o tworzeniu nowych miejsc pracy, a także wzmocnieniu infrastruktury oświatowej.

Gmina Międzychód to idea łączenia nowych inwestycji i innowacji

– Myślę, że tak. Przede wszystkim próbujemy i chcemy pozyskiwać te firmy, które wprowadzają elementy innowacyjne. Stawiamy na zrównoważony rozwój turystyczny i gospodarczy.

Dużym ukłonem w kierunku mieszkańców jest  tworzenie nowych miejsc pracy.

– Po pierwsze tworzenie nowych miejsc pracy powoduje, że w przypadku kryzysu jest to zasób, który w przyszłości będzie buforował te miejsca. Przyda się to gdy niektóre zakłady będą się zamykać, inne będą zmniejszać liczbę osób zatrudnionych.

–  Drugą sprawą jest konkurencyjność, która bezpośrednio wpływa na podwyższenie płacy pracowników. Dzięki temu zwiększa się portfel naszego mieszkańca oraz gminy.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów? Na co stawiacie w pierwszej kolejności?

– Fundamentalna jest grupa robocza odpowiedzialna za pozyskiwanie inwestora . plus odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych.

– Warto powiedzieć także o potrzebie skutecznej i dobrej współpracy pomiędzy z innymi jednostkami samorządowymi, czy rządowymi.

– Kolejną sprawą jest kreatywność. Dzisiaj burmistrz nie może tylko podpisywać dokumentów. Trzeba działać jak menager – jeździć na zewnątrz, szukać inwestorów, ponieważ minęły czasy, kiedy to sam inwestor pukał do drzwi gminy. Mamy ich 2700 gmin, trzeba mieć zatem pomysł, koncepcję, którą można przekonać biznesmena właśnie do siebie.

Jak w gminie, powiecie wygląda infrastruktura dróg?

– Jest ona na bardzo dobrym poziomie, chociaż wiele mamy jeszcze do zrobienia. Jesteśmy gminą miejsko-wiejską dlatego wydatków drogowych automatycznie musi być więcej. Tam gdzie wskazujemy tereny inwestycyjne infrastruktura jest odpowiednio przygotowana.

Mocny akcent stawiacie na wzmocnienie oświaty

– Jesteśmy świadomi lokowania firm, które chcą mieć pracowników odpowiednio przygotowanych do pracy. Inwestujemy w oświatę gminną, przede wszystkim w szkoły podstawowe, ale współpracujemy także ze starostwem powiatowym, które posiada w swoich zasobach szkoły średnie i zawodowe (branżowe).

Niespotykaną inwestycją jest zbudowanie przedszkola ze sztucznym stokiem narciarskim

– Ważne jest pozyskiwanie mieszkańców z zewnątrz. Trudno walczyć z większymi aglomeracjami, zatem musimy stworzyć atrakcyjne warunki prorodzinne, które spowodują, że ludzie będą przyjeżdżali do nas! To o czym Pan wspomniał, jest to jedyne takie przedszkole w Polsce.

Pan burmistrz ma na pewno mnóstwo pomysłów?

– Oj tak! Chciałbym jedynie, żeby nikt nam w tym nie przeszkadzał i nie rzucał kłód pod nogi.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach