Fotonika stoi za wieloma osiągnieciami technologicznymi, które kształtują współczesny świat.

Fotonika stoi za wieloma osiągnieciami technologicznymi, które kształtują współczesny świat. Lasery, światłowody telekomunikacyjne, miniaturowe aparaty fotograficzne w telefonach, energooszczędne oświetlenie LED to tylko kilka przykładów pokazujących jak technologie fotoniczne wpływają obecnie na nasze życie. Jeden z bardzo obiecujących kierunków rozwoju nowych technologii jest związany z wykorzystaniem kwantowych własności światła. Dzięki nim możliwe będzie na przykład zbudowanie sieci optycznych do transmisji poufnych danych, które dzięki efektom kwantowym będą całkowicie odporne na próby podsłuchiwania.

By wspierać rozwój technologii fotonicznych i kwantowych w Polsce powstał projekt „Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT”, którego celem jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, dostępnej zarówno dla naukowców jak i zainteresowanych korzystaniem z niej przedsiębiorców działających w sektorze tych technologii. W ramach Projektu powstanie ponad 80 stanowisk badawczych w 7 ośrodkach naukowych zlokalizowanych w 6 miastach. Zbudowane zostaną także dwie międzymiastowe sieci optyczne. Jedna z nich będzie służyć do rozwoju i testowania rozwiązań w zakresie szyfrowanej kwantowo transmisji danych. Druga sieć posłuży do transmisji wzorca częstotliwości ze znajdującego się w Toruniu optycznego zegara atomowego, co pozwoli na prowadzenie ultraprecyzyjnych pomiarów również w innych miastach.

Poza wymienionymi wyżej obszarami zakres zastosowań budowanej infrastruktury obejmuje także takie dziedziny jak nowoczesne źródła światła, fotowoltaikę, monitorowanie parametrów środowiskowych, detekcję śladowych ilości substancji, laserową mikroobróbkę materiałów i wiele innych. Więcej informacji znajduje się na stronie http://nlpqt.fuw.edu.pl.

Projekt finansowany jest  ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.