Forum Inteligentnego Rozwoju 2021 przechodzi do historii…

Województwo Kujawsko-Pomorskie gościło niemal 700 innowatorów pracujących nad przełomowymi   badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i społecznymi – projektami przyszłości, które   mają szansę zmienić nasze życie na lepsze. Kolejna edycja organizowanego od 2016 r. Forum Inteligentnego Rozwoju dobiegło końca.

Forum było wyjątkowym miejsce inicjującym i wspierającym współpracę w tematyce biznesu, nauki i samorządu. Chcemy w dalszym ciągu wspierać rozwój oparty o wiedzę, nowoczesne technologie, a także nowatorskość.

Forum jest unikalnym spotkaniem gospodarczym, gdyż przeważają na nim pomysłodawcy i beneficjenci innowacyjnych projektów, których efektów prac często jeszcze nie możemy dostrzec – podkreślali uczestnicy.

Wydarzenie w Centrum Kulturalno-Kongresowym zainaugurował niedzielny koncert   Piotra   Buszewskiego – Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W ceremonii otwierającej FIR oprócz Laureatki Narody Nobla, prof. Yonath zaprezentowali się kolejni goście honorowi; prof. Hossan Haick i prof. Marian Gorynia.  

„Odkrycia zmieniają świat – dajmy im szansę” to hasło, które przyświecało 6. edycji naszego wydarzenia . Sceny otwarte i panele dyskusyjne stały się platformą do prezentacji rokujących przedsięwzięć tworzonych w ramach krajowych   inteligentnych   specjalizacji – na każdym etapie –   od badań podstawowych po projekty wdrożeniowe.

Priorytetem każdej edycji jest uwypuklenie  wagi  problemów poruszanych podczas Forum Inteligentnego Rozwoju dla naszej przyszłości, a także dla poprawy jakości życia. Dzięki temu   próbujemy zwiększyć szansę   na wykorzystanie pracy innowatorów w gospodarce.

Drugi i trzeci dzień innowatorzy zaprezentowali się w blokach tematycznych poświęconych   „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę   standardu   życia   i   rozwój   gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.

Wśród paneli tematycznych pojawiły się m.in. „Materiały nowej generacji i innowacyjne   technologie”, Plan dla Polski na lata 2021-2027 – perspektywa rozwoju potencjału polskiej   nauki, ochrony zdrowia i biznesu”, „Sztuczna inteligencja – szanse i pułapki rozwoju – roboty wkraczają do firm”, „Innowacyjna firma globalną i renomowaną marką”, „Badania podstawowe   i   kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju”.

Forum to również wydarzenia towarzyszące. Regionalne Forum Innowacji oraz Forum   Przedsiębiorczości   Akademickiej.   Pierwsze   z   nich   było organizowane w ramach Europejskiego   Tygodnia   Małych   i   Średnich Przedsiębiorstw,   którego   obchody w Kujawsko-Pomorskiem po raz   13. przygotowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ostatni dzień to dziewiątą z kolei edycją imprezy Forum PrzedsiębiorczościAkademickiej   ,   opartej   na   pogłębionych kontaktach środowiska akademickiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami   władz   regionu. Priorytetem było zbliżenie ludzi nauki z gospodarką rozwijającą się w oparciu o innowacje. To fantastyczny zestaw zaplecza naukowo-badawcze i kreatywności naukowców, a   także   – firm gotowych wykorzystać ten potencjał dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

We wtorek swój Benefis świętował obchodzący 70. urodziny prof. Bogusław Buszewski, który doskonale wpisał się w tematykę wydarzenia, gdyż naukowiec jest znakomitym specjalistą w   dziedzinie chemii analitycznej. Obecnie profesor pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności. W 2020 r. został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki jako   pierwszy   w   historii   pracownik   Uniwersytetu   Mikołaja   Kopernika   w Toruniu. Uhonorowano tym samym jego ogromny wkład w promocję naszego miasta   jako miejsca organizacji prestiżowych wydarzeń naukowych i naukowo-biznesowych.

Uroczystości benefisowe odbyły się się 28 września 2021 r. w Hotelu Copernicus podczas   Regionalnego Forum Innowacji – imprezy towarzyszącej Forum Inteligentnego Rozwoju.

Uroczystości wręczenia Nagród CIR w ramach szóstej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, pierwszej edycji Nagrody „Naukowiec Przyszłości” oraz Odznaczenia specjalnego „Zasłużony dla inteligentnego rozwoju” były punktem kulminacyjnym FIR 2021. Gala Nagród Centrum Inteligentnego   Rozwoju po raz pierwszy była połączona z finałami konkursów   organizowanych przez Województwo   Kujawsko-Pomorskie i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego – czyli odpowiednio „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe” oraz „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”.

Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki  Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, PARP czy NCBR, a także kilkanaście innych ważnych instytucji z punktu widzenia   inteligentnego rozwoju patronowało tegorocznemu Forum Inteligentnego Rozwoju.

Partnerami strategicznymi wydarzenia byli Województwo Kujawsko-Pomorskie, firma PayEye Sp z o.o, FANUC Polska Sp. z o.o., a także , Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o. Głównym partnerem naukowym był Uniwersytet   Mikołaja  Kopernika, partnerem łączącym naukę i biznes Wrocławski Park Technologiczny.

Chcemy jeszcze raz pogratulować wszystkim Laureatom!

Za nami cztery dni inspirujących wydarzeń, spotkań, a także rozmów. Za każdą chwilę spędzoną podczas FIR serdecznie dziękujemy!

Do zobaczenia na 7. Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie!

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021