EtrustMedical – Technologia w służbie zdrowiu

Zespół ekspertów, programistów współpracujący z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, z którym wspólnie projektowane są i testowane rozwiązania informatyczne wspierające codzienną pracę personelu medycznego. eTrust jest inwestorem i producentem oprogramowania „SorBan” które służy do kompleksowego wsparcia pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – uzyskał 3 miejsce na ponad 50 zgłoszonych projektów w konkursie StartUp Med 2022.
System zrealizowany w oparciu o grant NCBR e-pionier i zapotrzebowanie zgłoszone przez UCK w Gdańsku.

eTrust jest też producentem HosPanel ZWR (I miejsce w tegorocznym, VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych) – system informatyczny pobierający, analizujący i prezentujący informacje z Systemu Oceny Parametrów Życiowych pacjentów szpitala, służąca prognozowaniu i w efekcie zapobieganiu niespodziewanym pogorszeniom stanu pacjentów, którzy nie są monitorowani w sposób ciągły.

Aplikacja realizuje ideę intensywnej terapii bez barier, będąc narzędziem szpitalnego Zespołu Wczesnego Reagowania (ZWR – zespół wsparcia opieki intensywnej).

Wszystkie realizowane przez firmę projekty integrują systemy HIS z oprogramowaniem dedykowanym z wielu różnych zakresów działalności Szpitali.

eTrust Sp. z o.o., https://www.etrustmedical.com/

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl