Energia oczami innowacji

Energia i cel projektu: Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego

Zakończenie projektu p.t.: „Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów”, który realizuje dr inż. Jakub Skibiński planowany jest na początek 2024 roku.

Metody badawcze stosowane przez dr inż. Jakuba Skibińskiego

Tematyka prowadzonej działalności B+R przez dr. inż. Jakuba Skibińskiego obejmuje projektowanie, wytwarzanie i charakteryzację materiałów o otwartej porowatości, znajdujących zastosowanie jako materiały ogniw paliwowych, wymienników ciepła i materiałów filtracyjnych. Główne techniki badawcze, które stosuje Pan Doktor to modelowanie numeryczne metodą objętości skończonych i elementów skończonych, homogenizacja próżniowa, wytwarzanie metodą odlewania z gęstwy, tomografia komputerowa, skaningowa mikroskopia elektronowa.

Potencjalne korzyści ekologiczne z zastosowania ogniwa paliwowego

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów. Opracowana technologia pozwoli na wytworzenie materiałów o mikrostrukturze przestrzeni porowej, charakteryzującej się zadanym rozkładem wielkości porów, umieszczonych na dedykowanych podłożach niklowych. Proponowany rozwiązanie umożliwia wytworzenie materiałów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej oraz wytworzenie stosu ogniw o większej powierzchni.

Rynek docelowy dla rezultatów projektu. Dlaczego węglanowe ogniwa paliwowe zyskują na popularności?

W dobie rosnących cen energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, związanych ze wzrostem opłat za emisję CO2, przyjazne środowisku alternatywne źródła energii cieszą się rosnącą popularnością. Jednym z proponowanych rozwiązań są ogniwa paliwowe – urządzenia elektrochemiczne, które wytwarzają energię użyteczną (elektryczność, ciepło) w wyniku reakcji chemicznej wodoru z tlenem. Węglanowe ogniwa paliwowe – będące przedmiotem projektu – charakteryzują się wysoką wydajnością, niskoemisyjnością oraz rosnącym zainteresowaniem. Są to urządzenia mogące pracować nie tylko jako kogenerator energii elektrycznej i ciepła, lecz również jako urządzenie pomocnicze skojarzone z konwencjonalnymi źródłami energii elektrycznej do separacji dwutlenku węgla, lub w procesie elektrolizy.

Rynkiem docelowym dla rezultatów projektu są firmy zajmujące się wytwarzaniem komponentów węglanowych ogniw paliwowych.

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023.
Sprawdź też artykuły na portalu Rzecz o innowacjach.