Dzień Polskiej Nauki

Czym charakteryzuje się Dzień Nauki Polskiej? To docenienie dotychczasowego dorobku polskich badaczy, ale także promocja tego, co warte pokazania światu.

19 lutego już po raz czwarty obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy, a co za tym idzie wzmocnić zainteresowanie nauką.

W tym szczególnym dniu warto pomyśleć także o naukowcach i innowatorach, których projekty mogą stanowić o rozwoju poszczególnych dziedzin życia, lecz jednak z różnych przyczyn nie zostały dotychczas zaprezentowane szerszej grupie odbiorców.

Promocja i popularyzacja nauki jest nieodłącznym elementem sfinalizowania wielu badań naukowych, prowadzonych nie tylko przez naukowców, ale także przez świat biznesu czy samorządu. Na przełomowe rozwiązania czekają także inwestorzy. To dzięki nim szereg odkryć może opuścić przysłowiowe szuflady i z sukcesem zostać wprowadzone w nasze codzienne życie.

Wspieranie i promowanie pionierów to także nieodłączna misja Forum Inteligentnego Rozwoju. Wydarzenie jest platformą do wymiany doświadczeń oraz do dzielenia się swoimi pomysłami i przełomowymi wizjami z wielu dziedzin. Świat nauki, biznesu i samorządu w trakcie kongresu ma możliwość kontaktu z szerokim gronem inwestorów, którzy podobnie jak my, szukają i czekają na nowatorskie pomysły, mogące w przyszłości zmieniać nasze życie na lepsze.

Dziś zatem ważne by nie tylko wspominać największych polskich naukowców, ale pomyśleć także o pionierach, którzy często działają w naszym otoczeniu. Czasem sukcesowi warto pomóc, a dobór odpowiednich narzędzi promocyjnych, takich jak aktywne uczestnictwo w Forum Inteligentnego Rozwoju czy publikacje w czasopismach branżowych mogą nas do tego celu przybliżyć.