Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej – Forum Inteligentnych Specjalizacji

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. jest spółką należącą do Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu władz województwa. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG proponuje dolnośląskim przedsiębiorcom wynajem powierzchni biurowych we Wrocławiu na preferencyjnych warunkach, wspiera w aktywizacji na rynku pracy osoby bierne zawodowo i bezrobotne, oferuje pożyczki rozwojowe i płynnościowe na cele inwestycyjne, realizuje projekty związane z internacjonalizacją dolnośląskich MMŚP oraz wdraża standardy obsługi inwestora i eksportera w jednostkach samorządu terytorialnego.

W II połowie 2023 roku oddajemy do użytku dolnośląskim przedsiębiorcom nowoczesny budynek pełniący funkcję inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator triQube znajduje się w prestiżowej lokalizacji, z której dojazd do wrocławskiego Rynku zajmuje około 15 minut. Obiekt przyciągać będzie wysokim standardem wykończenia, a także unikalną ofertą wsparcia firm i start-upów.

TriQube na tle innych obiektów tego typu wyróżniać będzie stawianie akcentu na budowanie między najemcami relacji, którym sprzyjać będzie specjalnie zaprojektowana wspólna przestrzeń – s strefa komfortu z aneksami kuchennymi. Grupą docelową będą przedsiębiorstwa należące m.in. do branży informatycznej, energetycznej i elektronicznej. Działanie Inkubatora wpisywać się będzie w realizację Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, poprzez wspieranie inteligentnych specjalizacji.

Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 60 mln złotych brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 45 mln zł.

Więcej o Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej:

www.dawg.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl