Dołącz do debaty „Platformy innowacji – szansa na zwiększenie efektywności internacjonalizacji”

Debata „Platformy innowacji – szansa na zwiększenie efektywności internacjonalizacji”, która będzie miała miejsce na II Kongresie Przedsiębiorstw Rodzinnych pt. „Sukcesja w biznesie”

Inicjatywa Firm RodzinnychFundacja Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w debacie dotyczącej budowaniu strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Wydarzenie stanowi jeden z elementów programu II Kongresu Przedsiębiorstw Rodzinnych pt. „Sukcesja w biznesie”. Partnerami debaty jest NCBiR Investment Fund ASI.

Debata jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości potrzeby w zakresie budowy ekosystemów innowacji, będących platformą współpracy pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, innowatorów, centra badawczo-rozwojowe, ośrodki akademickie oraz instytucje wspierające rozwój i internacjonalizację nowych produktów i usług, w tym fundusze inwestycyjne, narodowe i regionalne agencje rozwoju.

W trakcie spotkania zostaną omówione przykłady wsparcia innowacji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii i we Włoszech, budowie narodowych „platform innowacji” oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju wysoce innowacyjnych firm rodzinnych. Debatę uzupełni podsumowanie dotyczące możliwości finansowania aktywności związanych z budową platform współpracy, internacjonalizacją oraz inwestycjami w nowe innowacyjne produkty. 

Zaproszenie kierujemy do MMSP, firm rodzinnych, startupów technologicznych, przygotowujących się do ekspansji na wybrane rynki zagraniczne oraz platform współpracy w zakresie internacjonalizacji i instytucji otoczenia innowacji, administracji rządowej i samorządowej. 

Honorowym gościem debaty będzie Piotr Moncarz – Adjunct Professor, Uniwersytet Stanforda, współzałożyciel i przewodniczący, US-Polish Trade Council, wiceprzewodniczący, główny technolog, XGS Energy Inc.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia do 20 maja 2024 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego 

 

Zapraszamy do udziału online

Platforma Zoom

Zachęcamy również do zapoznania się z programem debaty.