Dlaczego Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu jest dla Ciebie Naukowcu, Przedsiębiorco, Samorządowcu?

Unikalny kongres przyszłości dla ludzi zmieniających świat na lepsze w oparciu o innowacje i prospołeczne inwestycje.

Unikatowość wydarzenia opiera się na poświęceniu czasu wydarzenia na wszystkie etapy powstawania innowacji lub inwestycji – od etapu badań podstawowych po profesjonalne zarządzanie produktem lub usługą na rynku. 90 proc. uczestników stanowią osoby odpowiedzialne za projekty aktualnie realizowane, których efekty możemy zobaczyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Forum skupia branżowych pionierów zmian w swoich dziedzinach. Dzięki temu daje szansę na rozwój projektów w oparciu o kontakty międzybranżowe. Daje szansę na zaistnienie w szerszej przestrzeni publicznej ze swoim nowatorskim rozwiązaniem.

Do czego przyczynia organizacja Forum Inteligentnego Rozwoju od 2016 roku:

1. Zwiększa szansę wyników badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej naskuteczne wejście do praktyki gospodarczej poprzez poddanie się opiniom ekspertów w zakresie komercjalizacji i wdrażania.

2. Ułatwia nawiązywanie kluczowych relacji bezpośrednich między środowiskiem gospodarczym a naukowym poprzez networking odbywający w czasie całego wydarzenia. Ułatwia także nawiązywanie atrakcyjnych relacji międzybranżowych.

3. Pomaga Samorządowcom aktywnie rozwijającym swoje regiony w oparciu o innowacje na pozyskanie do współpracy partnera biznesowego, który wspomaga technologicznie jst, a także inwestora szukającego przyjaznej przestrzeni do rozwoju swojego biznesu i realizowanych inwestycji.

4. Wspiera w budowaniu marki osobistej oraz marek organizacji i tworzonych produktów lub usług wśród całego społeczeństwa. Silna, wiarygodna marka jest dzisiaj kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw, a także zaufanie przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu współpracy.

5. Odkrywa projekty, które do tej pory nie stanowią obiektu zainteresowania ze strony mediów głównego nurtu.

6. Prezentuje możliwe formy wsparcia na ścieżce od pomysłu do sukcesu rynkowego,a także ofertę podmiotów proponujących niezbędne produkty i usługi do realizacji projektów z powodzeniem.

Jeśli więc:

– reprezentujesz naukę i jesteś autorem nowatorskich, rokujących badań, które chciałbyś upublicznić również w ramach komunikacji pozabadawczej – Forum jest dla Ciebie

– reprezentujesz przedsiębiorstwo, które stale rozwija swoje produkty i usługi, wyróżnia się na tle konkurencji, a teraz szuka nowych wyzwań lub się z nimi mierzy – Forum jest dla Ciebie

– reprezentujesz samorząd implementujący przyjazne rozwiązania dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Aktywnie rozwijasz region swojej działalności przez aktywne poszukiwanie inwestorów i zachęcanie do osiedlania się nowych mieszkańców, w ten sposób budując kapitał ludzki – Forum jest dla Ciebie

– Jesteś inwestorem, który szuka ciekawych pomysłów na biznes – Forum jest dla Ciebie

– Jesteś producentem produktów lub autorem usług wspomagających badania naukowe, działalność badawczo-rozwojową, transformację samorządów – Forum jest dla Ciebie

– Interesujesz się badaniami i innowacjami i chciałbyś na żywo poznać ich autorów – Forum jest dla Ciebie.

Od 26 do 29 września w Toruniu spotka się kilkuset gości wpływających swoją postawą, działaniami i pomysłami na inteligentny rozwój naszego życia. Inteligentny, czyli zachowujący równowagę między wzrostem gospodarczym a dbałością o ochronę środowiska. Rozwój, który jest oparty na innowacjach, na szukaniu nowych możliwości poprzez aktywną promocję, upowszechnianie, komunikowanie i uwypuklanie wśród całego społeczeństwa wagi prowadzonych projektów i wzbudzanie potrzeby wprowadzenia wyników badań i myśli technologicznej w życie.

Regulamin forum

FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2021