Diody LED UV rewolucją w sterylizacji

 Diody LED UV rewolucją w sterylizacji

28.11 prof. dr hab. Detlef Hommel odbierze Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości” za projekt „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”. To jeden z projektów realizowanych przez niego w instytucie Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

To projekt grantowy w ramach konkursu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowany ze środków EFRR w ramach POIR. Zespół prof. Hommela, we współpracy z Philips Polska, opracowuje rewolucyjne ultrafioletowe diody elektroluminescencyjne (LED UV) do oczyszczania wody, sterylizacji pomieszczeń i narzędzi medycznych. Ich wielką zaletą jest możliwość dostrojenia emitowanej długości fali, by uzyskać optymalne spektrum dla danego zastosowania. Potrzebują umiarkowanego napięcia; idealnym źródłem ich zasilania są baterie i ogniwa słoneczne, a można je włączać i wyłączać w kilkadziesiąt nanosekund. Są przyjazne dla środowiska, mają mocną budowę i mają długą żywotność.