Cyfrowa nauka

Politechnika Wrocławska wraz z Partnerami realizuje projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz możliwości ponownego wykorzystania zbiorów naukowych.

O projekcie rozmawiamy z Marzeną Kordys – kierownikiem projektu.

Czym jest projekt AZON?

AZON to przedsięwzięcie, którego wynikiem jest udostępnienie zasobów kilku uczelni. Chodziło o to, aby stworzyć przydatne, możliwe do wykorzystania w praktyce zbiory naukowe. Na obecnym etapie realizacji projektu możemy stwierdzić, że nasze oczekiwania w tym obszarze nie tylko się zrealizowały, ale wręcz wyprzedziliśmy rzeczywistość, która nas spotkała.

Sytuacja związana z pandemią pokazała, jak w praktyce przydaje się platforma?

Oczywiście, w momencie, gdy normalna działalność naukowa została utrudniona, dostaliśmy wiele sygnałów od naszych naukowców o tym, że dostęp do platformy umożliwił im lepszą współpracę ze studentami, np. poprzez udostępnianie im bezpośredniego linku do materiałów.

Ideą było więc otwarcie zbiorów dla każdego?

Tak naprawdę dla każdego, kto posiada dostęp do internetu. Ideą było umożliwienie szerszemu społeczeństwu korzystania z zasobów zgromadzonych przez naukowców i uczelnie.

Jakie jednostki naukowe udostępniły dane?

Projekt realizowany był w grupie czterech instytucji. Liderem jest Politechnika Wrocławska w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN.

Z Atlasu Zasobów Otwartej Nauki korzystać można pod adresem: https://zasobynauki.pl/