CO-FRESH – zrównoważony rozwój produkcji żywności w Europie

Projekt CO-FRESH „Współtworzenie zrównoważonych i konkurencyjnych łańcuchów wartości produkcji owoców i warzyw w Europie” 2020-2024.

Głównym celem projektu CO-FRESH jest wprowadzenie zrównoważonych innowacji do wybranych łańcuchów wartości owoców i warzyw. Wśród 7 europejskich jednostek pilotażowych jest stowarzyszenie EKOOWOC w Polsce. Produkuje ono 30 000 ton ekologicznych owoców rocznie na obszarze 600 ha. Po analizie SWOT oraz warsztatach z wykorzystaniem metody współtworzenia i kwestionariusza Delphi wybrano 3 innowacje, które są obecnie wdrażane. Są to 1. sklep internetowy, w którym sprzedaż ekologicznych owoców połączona jest z edukacją konsumentów 2.eksperymentalne kompostowanie odpadów z sadów jabłoniowych z dodatkiem efektywnych mikroorganizmów 3. produkcja octu jabłkowego z gorszych owoców. Należy podkreślić, że produkcja ekologiczna stowarzyszenia EKOOWOC  jest z definicji zrównoważona – nie wywiera nadmiernej presji na środowisko i nie zatruwa go, zachowuje bioróżnorodność, ogranicza zużycie zasobów naturalnych i produkuje owoce o najwyższej wartości odżywczej. Wprowadzone innowacje dodatkowo wzmacniają zrównoważony rozwój. Kompostowanie odpadów sadowniczych pozwala na produkcję wartościowego nawozu organicznego i zmniejszenie ilości kupowanych nawozów oraz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Produkcja octu jabłkowego z gorszej jakości owoców to również lepsze wykorzystanie zebranych plonów i mniej odpadów. Wreszcie, internetowa sprzedaż owoców ekologicznych pozwala na zwiększenie wydajności ekonomicznej sadów, poprawę edukacji konsumentów i zwiększenie popytu na owoce ekologiczne. 

Podobne innowacje wprowadzane są w sześciu innych jednostkach pilotażowych w Europie. We wszystkich dominują takie zmiany jak zmniejszenie zużycia wody, energii i odpadów oraz optymalizacja sprzedaży. Ciekawą innowacją holenderską jest produkcja bobu jako źródła lokalnego białka w celu zredukowania konsumpcji mięsa. 

Podsumowując, projekt CO-FRESH jest skutecznym i innowacyjnym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji żywności w Europie.

Więcej o firmie SGGW:

www.sggw.edu.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl