CMC Poland – firma, na której można polegać, dla której liczy się wnętrze

CMC Poland jest firmą, której standardy budowane są na ciągłym rozwoju jakości wyrobów oraz procesów. Podążając za światowymi trendami uczestniczymy w projektach badawczo–rozwojowych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOSTAL oraz w programach europejskich promujących innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Ściśle współpracujemy z jednostkami naukowymi stale rozwijając nasze możliwości produkcyjne tym samym podnosząc jakość wyrobu finalnego.

CMC Poland wyznacza nowe trendy w przemyśle hutniczym tworząc innowacyjne produkty, które są wynikiem prac zespołu R&D i naszych pracowników. W ciągu ostatnich dwóch lat wdrożyliśmy szereg dotąd nie wytwarzanych w procesie elektrycznym wyrobów. Wdrożyliśmy do produkcji nowoczesne stale bainityczne (DACTILIUS®), wyroby płaskie o podwyższonej granicy plastyczności i pracy łamania (FLABAST®) oraz stale automatowe. Dla potrzeb ciągłego rozwoju modernizujemy i instalujemy w procesie technologicznym nowoczesne urządzenia, które pomagają nam udoskonalić proces produkcji naszych wyrobów.

Aktualnie zespół R&D, przy współpracy z zewnętrznymi firmami, realizuje projekt mający na celu opracowanie technologii wytwarzania walcówki o składzie fazowym zgorzeliny umożlwiającym jej łatwe usuwanie w procesie wytwarzania elementów złącznych. Równocześnie we współpracy z naukowcami AGH w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej, hybrydowego systemu cyber-fizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie przebiegiem technologii stalowniczej. Rezultatem projektu będzie system informatyczny, który będzie modelował i optymalizował proces produkcji wlewków ciągłych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020 umowa POIR.01.01.01-00-0996/19.

CMC to firma, na której możesz polegać, dla której liczy się wnętrze.