CMC – Innowacyjna Technologia Produkcji Palet Drewnianych

Firma C.M.C. Sp. z o.o. jest czołowym polskim i europejskim producentem palet drewnianych oraz elementów do palet. Dysponuje niezbędnym w tej branży profesjonalnym i zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym do przecierania drewna oraz produkcji palet i opakowań drewnianych. Zintegrowany system produkcyjny umożliwia nadzorowanie i zarządzanie całym procesem produkcji palet drewnianych. Wdrożenie innowacyjnej technologii w ramach realizowanego projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży magazynowo-logistycznej.

W ramach realizowanego projektu została opracowana wysokowydajna technologia produkcji palet drewnianych o podwyższonej żywotności. Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie realizacji technologii wytwarzania, kontroli jakości materiałów i wyrobów realizowanej bezpośrednio w procesie produkcyjnym.

Opracowano autorskie technologie wytwarzania i kontroli procesu produkcji palet drewnianych przeznaczonych do automatycznego wysokiego składowania. Zakres badań i opracowania technologii bazuje przede wszystkim na systemie obrazowania 2D i 3D półfabrykatów oraz dedykowanej metodzie pomiaru wilgotności. Pomiar wilgotności realizowany jest w zakresie od 0 do 90% dla każdego prefabrykatu podawanego z max. prędkością 1500 mm/s. Wdrożenie systemu kontrolno-pomiarowego umożliwi pełną weryfikację jakości materiału wykorzystywanego do produkcji palet z prędkością 1000-1500 mm/s. Parametry te są istotne ze względu na efektywność sortowania materiałów i wytwarzania produktu końcowego o najwyższej jakości. System pomiarowy umożliwia sprawdzenie kluczowych parametrów wyrobu końcowego. Prowadzenie wieloetapowej, powiązanej z operacjami technologicznymi kontroli umożliwi redukcję kosztów prowadzenia procesu wytwarzania palet. Wprowadzenie innowacji w zakresie realizacji operacji technologicznych pozwoliło na redukcję kosztów energii zużywanej w procesie wytwarzania palet.

Więcej o CMC:

www.cmc.net.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl