Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Łączymy naukę z biznesem

Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi. W ramach swojej działalności Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Od grudnia 2021 r. w strukturach Centrum funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Stawiamy na projekty

CPTT UZ obecnie realizuje trzy projekty. Pierwszy- „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego celem jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Kolejna realizacja dotyczy projektu Enterprise Europe Network. Projekt realizowany przez Centrum od 2008 r. Głównym celem projektu jest wspieranie sektora MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz w internacjonalizacji. Trzecim projektem jest POWER 3.5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia m.in. poprzez trzystopniowe szkolenie z metodologii TRIZ.