Centro-Gum – Innowacyjne urządzenie do automatycznej kontroli opon i karkasu

Opracowane innowacyjne urządzenie do automatycznej kontroli opon i karkasu powstawało w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego o nazwie „Opracowanie zautomatyzowanego urządzenia do diagnostyki/identyfikacji stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metody hybrydowej”.

Istotą rozwiązania jest dokonywana automatyczna diagnostyka stanu technicznego kordu stalowego opon samochodów ciężarowych z wykorzystaniem metod nieniszczących w warunkach terenowych. Istotą innowacji jest opracowanie całkowicie nowej metody weryfikacji stanu kordu opony. Projekt ten jest finansowany z budżetu NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr umowy POIR.01.01.01-00-0382/21-00.

Niezmiernie istotnym z punktu widzenia jakości oferowanych produktów końcowych jest właściwa kwalifikacja karkasu do ponownego wykorzystania. Oponę przeznaczoną do procesu bieżnikowania należy dokładnie sprawdzić pod kątem wystąpienia ewentualnych rozwarstwień i pęknięć drutów w tzw. karkasie. Są to czynniki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i skrócenie czasu eksploatacji opony bieżnikowanej co w rezultacie skutkuje roszczeniami gwarancyjnymi na zakupiony produkt – oponę bieżnikowaną. Wymaga to zatem bardzo precyzyjnej kontroli jakości kordu.

Obecnie do produkcji opon bieżnikowanych wykorzystuje się szerografię czyli interferometryczną metodę kontroli kompozytów umożliwiająca wykrycie uszkodzenia lub wad konstrukcji poddanej obciążeniu. Metoda ta ze względu na swoją specyfikę nie nadaje się do urządzeń mobilnych. Wobec powyższego nie ma możliwości wykorzystania jej w miejscach, w których następuje kwalifikacja opon do ponownego ich użycia. Pomysł powstał w wyniku wieloletniej współpracy Pana Tomasza Szczepaniaka właściciela firmy Centro-Gum z siedzibą w Żukowicach zajmującej się bieżnikowaniem opon oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i również z dr inż. Robertem Barskim z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Pomysłodawca Pan Tomasz Szczepaniak za cel obrał sobie znalezienie takiego rozwiązanie, które pozwoli na oszczędność czasu realizacji pomiarów a przede wszystkim na zwiększenie poprawności oceny karkasu. Dzięki urządzeniu uzyskano znaczącą poprawę trafności kwalifikacji opon co w konsekwencji przyczynia się do obniżenia emisji CO2 powiązanej z procesem bieżnikowania opon.

Zasadniczym celem było opracowanie i stworzenie unikalnej w skali kraju świata technologii oceny jakości kordu. Wykonany prototyp pozwala na ocenę stanu technicznego kordu opon używanych w pojazdach samochodowych i w maszynach wolnobieżnych. Dzięki temu urządzeniu możemy właściwie określić przydatność karkasu do procesu bieżnikowania. W przeciwieństwie do szerografii proponowana przez pomysłodawców metoda może być wykorzystywana również  poza zakładem produkcyjnym ponieważ opracowane urządzenie jest w pełni mobilne. Ze względu na wykorzystywane metody pomiarowe urządzenie to może być oferowane jako całkowicie automatyczne i mierzące parametry techniczne przy pomocy dwóch głowic pomiarowych ale również może być oferowane w wersji z jedną głowicą pomiarową oraz w wersji przeznaczonej od obsługi ręcznej. Przeprowadzone badania weryfikacyjne wskazują na bardzo wysoką dokładność pomiarową oraz pełną przydatność metod pomiarowych do weryfikacji stanu technicznego karkasu. Opracowane urządzenie pomiarowe jest jedynym w skali kraju jak również w skali światowej mobilnym urządzeniem pomiarowym służącym do weryfikacji karkasu.

Dowiedz się więcej o Centro-Gum:

www.bieznikowanieopon.pl

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl