Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, od 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję wójta gminy Kurzętnik. Podejmuje liczne inicjatywy mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy i regionu. Laureat prestiżowego konkursu ogólnopolskiego Wójt Roku 2013, Eko Lider 2013, uhonorowany licznymi odznaczeniami i medalami między innymi: „Zasłużony Dla Rolnictwa”, „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Za Zasługi Dla Sportu”, “za szczególne zasługi dla Policji”. Współzałożyciel Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”, członek Stowarzyszenia Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zasiada we władzach Gminnego Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjator Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach Parku Przemysłowego w Nielbarku. Jako lider gminy intensyfikuje działania mające na celu wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój kurzętnickiej gminy. Działania opierające się na partycypacji społecznej, włączającej lokalną społeczność do współuczestnictwa, współdecydowania i współodpowiedzialności za podjęte przedsięwzięcia. Promuje inicjatywy proprzedsiębiorcze. Inwestuje w kapitał ludzki, co przekłada się na dynamiczny rozwój lokalny i stymulowanie rozwoju samorządu. Dba o dobry klimat inwestycyjny gminy w celu tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców utworzył Gminny Zespół Żłobków, przedszkola oraz punkty przedszkolne. Wprowadził program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla wszystkich 4-latków z terenu Gminy, stypendia Wójta dla najzdolniejszych uczniów.

Gmina Kurzętnik to lider w dziedzinie pozyskiwania przedsiębiorców i ich wspieraniu. Gmina świetnie rozwija się gospodarczo. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowano 20% wzrost podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy. W tej chwili jest ich blisko 600. Duża w tym zasługa Specjalnej  Strefy Ekonomicznej, którą udało się tam utworzyć na terenie Parku Przemysłowego Nielbark oraz wprowadzeniu pakietu ulg i preferencji podatkowych, w tym zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości nawet na 10 lat w przypadku zatrudnienia powyżej 50 pracowników.

Jednym z komponentów dialogu gospodarczego są także inicjowane przez Wojciecha Dereszewskiego  konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców, które tworzą platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem
a biznesem. Od roku 2011 w Gminie Kurzętnik zorganizowano 18 takich spotkań. Dodatkowo, Gmina jest partnerem wielopłaszczyznowego dialogu w zakresie ekonomicznego, gospodarczego i społecznego  rozwoju obszarów wiejskich dla  kilku szkół wyższych między innymi: Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, by wspólnie, poprzez szereg badań naukowych  szukać odpowiedzi na pytania dotyczące roli samorządu w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i wspieraniu przedsiębiorczości.

Prowadzi także działania w kierunku rozwoju polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Kurzętnik. Zainicjował program wsparcia budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, pn. “Dobrze wykorzystaj 500+ Działki za pół ceny”, który znany jest w całej Polsce. Obecnie, pracuje nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Kurzętniku i budową 160 mieszkań
w latach 2018-2022.

Wojciech Dereszewski jest osobą, która aktywnie pozyskuje inwestorów oraz prowadzi dobrą promocję gospodarczą gminy. Ukoronowaniem tego są liczne tytuły i nagrody przyznane Gminie Kurzętnik:

  • Wójt Roku 2013
  • EkoWójt Roku 2013
  • miejsce w kraju w konkursie “Gmina z Misją”
  • Eko-Lider Warmii i Mazur 2014
  • Lider Rozwoju Regionalnego 2015
  • Wzorowa Gmina w kat. Edukacja 2016
  • Przyjazny Urząd 2016
  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016